Přemysl Otakar II. (autor fotografie: Milan Polák)

Přemysl II. Otakar, areál Revmatologického ústavu, Na Slupi čp. 450/4 (Nové Město)

Český král Přemysl I. Otakar se narodil roku 1155 nebo 1167, zemřel 15. prosince 1230. Jako český kníže z rodu Přemyslovců vládl v letech 1192–1193 a jako třetí český král v letech 1198–1230. První český král, který zajistil pro své potomky dědičné právo na královský titul.

Přemysl II. Otakar se narodil jako nejstarší syn druhé manželky Vladislava II., Judity Durynské. Během pobytu ve vyhnanství se oženil s Adlétou Míšeňskou. Po návratu z vyhnanství v roce 1179 zastupoval staršího bratra Bedřicha na Olomoucku a stál při něm i v následujících bojích o český trůn. Stal se dvakrát knížetem a přes složitou situaci, když se rozešel s první manželkou Adlétou a uzavřel nový sňatek s Konstancií, se mu podařilo získat roku 1212 Zlatou bulu sicilskou, zaručující dědičnost českého královského titulu. Jeho následníkem na královském trůnu se stal nejstarší syn z druhého manželství, Václav II.

Socha Přemysla II. Otakara je jednou ze čtyř soch vytvořených Josefem Maxem, které sem byly přeneseny z prostoru mezi okny novogotické přístavby Staroměstské radnice, když toto radniční křídlo na sklonku druhé světové války vyhořelo. Sochy Spytihněva II, Přemysla II. Otakara, Karla IV. a Ferdinanda III. pak byly deponovány v Muzeu hlavního města Prahy. V polovině osmdesátých let 20. století je zrestauroval sochař Radko Plachta  Opravené sochy byly přeneseny nad fontánu v areálu Revmatologického ústavu v roce 1985.

Sochař Josef Calanza Max se narodil 16. ledna 1804 v Janově u Sloupu v Čechách a zemřel 18. června 1855 v Praze. Byl českoněmeckým sochařem. Měl mladšího bratra, sochaře Emanuela, a syna – malíře Gabriela Maxe.

Josef Max se narodil jako pátý syn sochaři a řezbáři Josefu Františkovi Maxovi, pod jehož vedením se vyučil řemeslu, později studoval na pražské akademii u Josefa Berglera. V roce 1830 si otevřel v Praze dílnu a spolu se svým bratrem Emanuelem vytvořili množství figurálních soch a funerálních plastik. Je mj. autorem plastiky císaře Karla IV. umístěné v zahradě areálu na Karlově.

Sochař, restaurátor a keramik Radko Plachta se narodil v jihočeské Bechyni v roce 1928. V roce 1947 absolvoval tamější školu, v letech 1948 a 1951 studoval na UMPRUM, kam se vrátil po vojně. V roce 1957 vstoupil do nově se rodící skupiny M 57, od roku 1964 se věnoval volné sochařské práci a restaurátorství. Zemřel v roce 2011

Katastrální území

Název: Přemysl II. Otakar

Umístění: Revmatologický ústav (areál), Na Slupi čp. 450/4, Nové Město

Autor: Josef Max, restaurováno Radko Plachtou

Provedení: saský „pernský“ pískovec

Rok instalace: původně Staroměstská radnice 1845–1848, Revmatologický ústav 1985

Adresa
Na Slupi 450/4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 1.5024" N, 14° 25' 18.9696" E
Datum poslední aktualizace: 24.1.2021 15:14
Datum vytvoření: 26.7.2018 19:35

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?