Boleslav Vomáčka (Foto M. Polák, 2323)

Ladislav Pichl: Busta Boleslava Vomáčky, Vyšehradský hřbitov č. 6-129 (Vyšehrad)

Boleslav Vomáčka

Český sochař Ladislav Pichl se narodil 20. června 1923 v Bechyni, zemřel 24. dubna 1995.

Český hudební kritik a skladatel Boleslav Vomáčka se narodil 28. června 1887 v Mladé Boleslavi, zemřel 1. března 1956 v Praze.

Boleslav Vomáčka studoval práva na Univerzitě Karlově a současně hru na varhany na pražské konzervatoři a skladbu u Vítězslava Nováka. Věnoval se i studiu zpěvu u Josefa Krummera. Po převratu v roce 1918 vstoupil jako absolvent práv do služeb ministerstva sociální péče. Během okupace byl nucen odejít do předčasného důchodu, ale po skončení války se na ministerstvo práce a sociální péče vrátil a setrval zde až do řádného důchodu v roce 1949. V hudbě směřoval nejdřív k expresionismu, ale ve dvacátých a třicátých letech se vrátil k tradičnějšímu výrazu, charakterizovanému lyrismem. Byl autorem mnoha mužských sborů, kantát a také několika oper a písňových cyklů s orchestrem. Působil jako sbormistr. Spoluzakládal Ochranný svaz autorský (OSA) a bohatá byla jeho činnost spolková a organizační.

Za svou činnost obdržel řadu čestných uznání. Od roku 1924 byl členem Československé akademie věd a umění. Byl čestným členem mnoha pěveckých sdružení. V roce 1955 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1957 obdržel Řád práce.

Český sochař Ladislav Pichl studoval po válce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jana Laudy a v ateliéru sochařky a keramičky Heleny Johnové. Pro hrob Boleslava Vomáčky na Vyšehradském hřbitově zhotovil skladatelovu bustu.

Galerie: 
Hrob Boleslava Vomáčky (Foto M. Polák, 2023)
Hrob Boleslava Vomáčky (Foto M. Polák, 2023)
Katastrální území

Název: Boleslav Vomáčka

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob č. 6-129

Autor: Ladislav Pichl

Provedení: kamenný busta

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Churáň M. a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri, Praha 1998
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 30.10.2023 8:51
Datum vytvoření: 28.10.2023 19:11

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?