Jan Hlava, Jar. Záruba (autor fotografie: Milan Polák)

Jan Hlava, Jaroslav Záruba, Balbínova 409/26 (Vinohrady)

Mjr. Jaroslav Záruba a Mjr. Jan Hlava

Pamětní deska hrdinům  Mjr. Jaroslavu Zárubovi a Mjr. Janu Hlavovi, kteří padli v boji o rozhlas v květnu 1945. 

Jaroslav Záruba: voják, velitel obránců rozhlasu, narodil se 26. 4. 1907. Jan Hlava: voják, narodil se 30.12.1894. Oba byli smrtelně zraněni 8. 5. 1945, Jaroslav Záruba zemřel 10. května 1945.

Jaroslav Záruba se narodil 26. dubna 1907 v Třeboni. Vystudoval gymnázium a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. V roce 1928 vstoupil do služby v československé armádě.
Po okupaci byl převelen k protektorátnímu Vládnímu vojsku, ale současně se zapojil do odboje. Od 5. května 1945 se Jaroslav Záruba zapojil se svojí jednotkou do boje o rozhlas na (dnešní) Vinohradské třídě. Po obsazení budovy 5. května večer se stal velitelem celého úseku a řídil stavbu dalších barikád. Dne 8. května se snažil pomoci skupině povstalců, která byla v Balbínově ulici zasažena minometným granátem. Sám však byl dalším granátem zasažen, ale podařilo se mu ještě dostat zpátky do budovy rozhlasu, kde následkem zranění zemřel.

Jan Hlava se narodil dne 30. prosince 1894 v Plzni. Po vypuknutí 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády a nastoupil k nejslavnější plzeňské vojenské jednotce, k 35. císařsko-královskému pěšímu pluku. Dne 22. března 1915 byl zajat v hodnosti vojína ve Vyškově v Karpatech na východní frontě. Do československé armády se přihlásil dne 30. července 1917 a po zformování 8. střeleckého pluku (ruských legií) 15. srpna 1917 nastoupil do tohoto útvaru. Do Československa se vrátil v hodnosti poručíka finanční správy ruských legií. Zůstal ve vojenské službě. Padl u rozhlasu, tehdy měl hodnost štábního kapitána.

Galerie: 
Balbínova 409/26
Katastrální území

Název: Jaroslav Záruba, Jan Hlava

Umístění: Balbínova 409/26

Text: Zde padli 8. 5. 1945, Mjr. Jaroslav Záruba, velitel obránců Čs. rozhlasu, Mjr. Jan Hlava, Čest jejich památce.

Provedení: Černý nápis na světlém kameni

Adresa
Balbínova 409/26
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 44.7564" N, 14° 26' 8.2536" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:51
Datum vytvoření: 20.11.2019 10:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?