Deska I. se čtyřmi pražskými artikuly (Foto M. Polák, 2021)

Čtyři pražské artikuly, Korunní 1440/60 (Vinohrady)

V předsíni Českobratrského evangelického sboru jsou umístěny proti sobě dvě pamětní desky se čtyřmi pražskými artikuly z roku 1420.

V předsíni Modlitebny a Sborového domu Českobratrské evangelické církve v Korunní ulici 1440/60 se nacházejí dvě kamenné desky, na nichž je přepis čtyř pražských atikulů z 3. června 1420 tak, jak je z několika starých rukopisů zveřejnil František Palacký. Záhadou zůstává vročení na desce L. P. 1417, tedy dva roky po úmrtí Jana Husa a tři roky před veřejným prohlášením „čtyř artikulův pražských“. K 10. březnu 1417 odmítla deklarací o pravověrnosti kalicha pražská univerzita autoritu kostnického koncilu a přihlásila se tak veřejně k přijímání podobojí.

Galerie: 
Deska II. se čtyřmi pražskými artikuly (Foto M. Polák, 2021)
Modlitebna a Sborový dům na Korunní třídě (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Název: Čtyři pražské artikuly

Umístění: Předsíň Českobratrského evangelického sboru, Korunní 140/60

Text: Wšem wuobec a každému křesťanu zwláště buďto swědomo i oznámeno, že obec česká a w naději Boží wěrni křesťané stojie a s Boží pomoci státi mienie wším statkem i životem i smrtí, jakož nejdéle budú moci. Proti každému žiwéme jim v tomto odporném, nic o jiné neposazujíc a wydáwajíc, než tyto kusy čtyři křesťanské a v Novém zákoně přikázané od Pána Jezu Krista:

Najprvé: Aby slovo Božie po Králowstwí českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zwěstováno a kázáno.

Druhé: Aby welebná swátosť těla a krve Božie pod oběma spósobama chleba a wína wšem wěrným křesťanuom, jenž hřiech smrtedlný nepřekážel, swobodně byla dáwána.

Třetí: Že mnozie kněžie a mnišie swětským práwem panují nad welikým zbožím tělesným, proti přikázání Kristowu a na přiekazu swému úřadu kněžskému a k weliké škodě pánóm stawu swětského: Aby takovým kněžím to neřádné panování  odjato a staweno bylo, aby podle čtenie nám příkladně žiwi byli a navedeni k stawu Kristowu a apoštolskému.

Čtvrté: Aby wšichni hriechové smrtedlní a zwláště zjewní a jiní neřádowé Zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, w každém stawu byli stawowáni a kaženi, a zlá a křiwá pověsť v této zemi aby wyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo Králowství a jazyku českému. Léta Páně 1417.

Provedení: Dvě kamenné desky

Adresa
Korunní 60
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 30.3384" N, 14° 26' 48.7248" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 6.8.2021 16:23
Datum vytvoření: 6.8.2021 16:23

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?