117 obětem z řad policistů 1938 - 1945 (Nové Město)

Pamětní deska se jmény 117 pražských policistů, kteří padli, byli popraveni či zavražděni v období let 1938 - 1945.

Pamětní deska umístěná v Muzeu Policie České republiky byla zhotovena na počest příslušníků bezpečnostních sborů, kteří položili své životy v boji za svobodu své vlasti během II. světové války. Padli, byli popraveni nebo umučeni ve věznicích či koncentračních táborech.  Současná deska byla odhalena v roce 2005, její příběh však začíná již v roce 1947.  

6. května 2005 ve 12:33 hodin, u příležitosti 60. výročí konce světové války, jež si vyžádala miliony lidských obětí, byla ministrem vnitra Františkem Bublanem v expozici muzea odhalena pamětní deska se jmény 117 příslušníků pražské státní policie. 42 jich padlo v Květnovém povstání, 35 jich bylo nacisty popraveno, 30 umučeno, ostatní zůstali nezvěstní. 

Tato prostá pieta neměla jednoduchý osud a její cesta do muzea byla dlouhá. Aby vzpomínka na hrdinství bývalých policistů zůstala živá, nechal totiž už 1. listopadu 1947 Výbor pro postavení památníku umístit bronzové desky s jejich jmény na budově prvorepublikového policejního ředitelství v Praze 1 (Národní třída 13, roh ulic Karolíny Světlé a Národní třídy). 

Architektonickou úpravu provedl architekt Jan Zázvorka, sochařské práce akademický sochař Mirko Stejskal a odlitky zhotovila firma ANÝŽ. 

Bohužel se některá jména v šedesátých letech znelíbila tehdejším mocným, kteří dali pokyn k její likvidaci. Deska skutečně zmizela a dodnes se nepodařilo vypátrat, kdo ji sundal a kam byla uložena. Situace ve společnosti se však změnila a tak se na původní místo na počátku devadesátých let vrátila nová pamětní deska, jež zde byla, i když nepříliš prostorově šťastně, do jara roku 2005. 
Vzhledem k tomu, že se objekt během let dostal do soukromého vlastnictví a procházel celkovou rekonstrukcí na hotel, měli všichni ti, kteří si váží historie obavy o její další osud. Po jednání s příslušnými úřady a po jejich svolení byla deska odinstalována, zrenovována a konečně našla snad již poslední důstojné místo v expozici muzea. Při jejím odhalení stáli vedle sebe jak pamětníci, tak mladí policisté a s pietou si připomněli slova pronesená v listopadu sedmačtyřicátého roku ... „ nemůžeme lépe uctít vaši památku než slibem, že vašemu vznešenému odhodlání zůstaneme věrni a že budeme sloužit ideálům, z nichž vyrostlo vaše odhodlání jít klidně na smrt. " 

V květnových dnech se každoročně v Muzeu Plicie ČR pořádá u pamětní desky pietní akt za účasti pamětníků a pozůstalých po obětech uvedených na desce. 

(Zpracováno dle podkladů Muzea Policie ČR, PhDr. Marcela Machutová)

Galerie: 
Katastrální území

Název: 117 obětem z řad policistů 1938 - 1945  

Umístění: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1

Rok instalace: 2005 (původně Národní třída, 1947)

Text na desce: Věrni své přísaze padli ve službách národa tito příslušníci bývalé pražské státní policie  (... výčet jmen) 1938 - 1945

Adresa
Ke Karlovu 1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 6.906" N, 14° 25' 41.2608" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 3.5.2020 12:59
Datum vytvoření: 10.5.2019 18:08

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?