Prof. RNDr. Jaromír Korčák, Drsc.
Věděli jste?
Narození
12.7.1895
Úmrtí
6.10.1989 (94 let)
Sdílet
Prof. RNDr. Jaromír Korčák, Drsc.

Prof. RNDr. Jaromír Korčák, Drsc.

Jaromír Korčák se narodil 12. července 1895 ve Vrážném u Jevíčka, zemřel 6. října 1989 v Praze.

Významný český geolog, geograf, představitel demografie a statistiky, profesor na mnoha školách.

Jaromír Korčák byl synem řídícího učitele na venkovské škole, dětství prožil na Svitavsku. Studoval gymnázium, poté přírodopis a zeměpis na Univerzitě Karlově. Studoval také diplomacii. Po ukončení studií pracoval ve Státním úřadu statistickém jako vrchní ministerský komisař. Zde ho ovlivnil zakladatel československé demografie Antonín Boháč a fyzik Václav Láska.

Měl syna Pavla Korčáka, jenž se stal architektem, dceru Olgu (Bašeovou), která je rovněž architektkou. Jeho bratr Rostislav byl český novinář a publicista, za války byl redaktorem ilegálního protinacistického časopisu Český kurýr. Prasynovcem Jaromíra Korčáka byl překladatel a básník Vladimír Korčák, praneteří je spisovatelka a někdejší herečka Jiřina Korčáková.

V roce 1946 byl Jaromír Korčák jmenován profesorem na Vysoké škole sociální a politické a o dva roky později získal titul docenta demografie na Přírodovědecké fakultě UK; v roce 1951 byl jmenován profesorem geografie. Do roku 1960 pak byl vedoucím nové katedry ekonomické a regionální geografie a založil zde výzkum a výuku nového oboru – sociálněekonomické geografie. Podle něj vznikla albertovská škola geografie, v níž vychoval řadu dalších současných českých a slovenských humánních geografů a demografů. V roce 1966 musel odejít do penze, vědě se však věnoval i v dalších letech až do konce života. Dožil se 94 let.

Již před druhou světovou válkou propagoval užití matematiky v geografické analýze. Vždy zdůrazňoval vliv geografického prostředí na populaci, zabýval se demografickou analýzou a syntézou. Obohatil teorii regionální geografie znázorněním, že kausální vztahy nejsou jen lineární, ale zároveň i plošné. Je autorem pojmu „Kmenová oblast“. Byl po něm pojmenován tzv. Korčákův zákon (angl. Korcak´s law).

J. Korčák působil v několika vědeckých společnostech, v letech 1961–1962 byl místopředsedou Československé společnosti zemědělské a poté do roku 1969 jejím předsedou. Napsal mnoho učebnic a vědeckých pojednání (např. Vylidňování Jižních Čech, r. 1929; Studie o teorii národnosti, r. 1931; Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze, r. 1973), publikoval v odborných časopisech.

Na Albertově v areálu studentského komplexu budov se nachází Korčákova ulice. Byla vybudována zároveň s ostatními zdejšími objekty a byla bezejmenná, je velmi krátká. Svůj název získala až v roce 2009.

Věděli jste?
Narození
12.7.1895
Úmrtí
6.10.1989 (94 let)
Galerie: 
Prof. RNDr. Jaromír Korčák, Drsc.
Literatura: 
geography.cz/wp-content/uploads/2009/09/korcak-medailon.pdf
Datum poslední aktualizace: 14.2.2019 11:03
Datum vytvoření: 26.7.2018 16:00