Jan Vilímek: Portrét Matěje Rejska

Mattheus Rejsek z Prostějova (Vinohrady)

Český kameník-samouk, stavitel a sochař. Pedagog.

M. Rejsek se narodil kolem roku 1445 v Prostějově, zemřel 1. července 1506 v Kutné Hoře.

Jméno tohoto sochaře a stavitele se v literatuře vyskytuje v různých podobách: Mattheus Raysek de Prostiegow, Matěj Rejsek i Matouš či Matyáš Rejsek nebo Rajsek. Datum jeho úmrtí zaznamenaly paměti Mikuláše Dačického z Heslova.

Rejsek obdržel roku 1469 hodnost bakaláře pražské univerzity. Od roku 1470 byl rektorem farní školy při kostele sv. P. Marie před Týnem. V té době pracoval při Týnském kostele již i jako sochař. Jeho ženou byla Anna, s níž měl potomky Alexandra, Jana, Reginu a Ester.

V roce 1478 byl přijat do staroměstského kamenického cechu. V té době již pracoval na výzdobě Nové věže, jak se tehdy říkalo Prašné bráně. Roku 1489 byl povolán k dostavbě chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, kde dokončil horní část triforia a provedl odvážnou klenbu chóru.

M. Rejsek byl znamenitým dekoratérem a dokázal se prosadit i jako stavitel. Přestože tvořil v období pozdní tzv. vladislavské gotiky, vycházel z parléřovské tradice. S jeho dílem se setkáme na domech na Staroměstském náměstí, v kostele sv. Ducha v Hradci Králové, zhotovil kazatelnu v Rakovníku a mnoho dalších drobnějších děl, která krášlí naše památky po celých Čechách. Na Vinohradech nese kameníkovo a sochařovo jméno Rejskova ulice.

Úmrtí
1.7.1506
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:29
Datum vytvoření: 21.11.2021 18:57

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?