Fotografie Nadační fond Karlov

Josef Švejcar (Nové Město)

Český pediatr, nazývaný odborníky "králem české pediatrie"

Prof.Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., Dr. h. c., se narodil 20. května 1897 v Praze, zemřel 30. ledna 1997 v Praze.

Josef Švejcar studoval na Akademickém gymnáziu v Praze, kde v roce 1915 maturoval a téhož roku začal rovněž v Praze na Univerzitě Karlově studovat medicínu. Ale studia dokončil roku 1921 již v Bratislavě, kam se dostal s vojenskou zdravotnickou službou při osvobozování Slovenska Československou armádou. Po ukončení studia působil jako asistent na dětské klinice Univerzity Komenského v Bratislavě u jejího přednosty Prof.Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. MUDr. Jiřího Brdlíka, DrSc. (nar. 24. října 1883 v Přerově, zemřel 6. července 1965 v Praze), zakladatele českého a slovenského dětského lékařství. Zde se vedle léčení malých dětí začal věnovat i vědě. Vybádal, že častou příčinou smrtelných novorozeneckých průjmů dětí, které nebyly kojeny mateřským mlékem, jsou bílkoviny obsažené v čerstvém kravském mléce, které jsou pro dětský organismus přece jen daleko stravitelnější v sušeném stavu. V roce 1923 založil v Bratislavě dispenzář pro tuberkulózní děti, první svého druhu na světě.

Roku 1931 přešel profesor Švejcar na dětskou kliniku do Prahy. Po druhé světové válce se stal v roce 1945 řádným profesorem I. dětské kliniky na Karlově (od roku 1954 fakulty dětského lékařství), kde působil do roku 1966. Poté se stal vedoucím pediatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů v Praze.

Josef Švejcar se zabýval dětskou tuberkulózou, bakteriální infekci, zejména stafylokokovou, problematikou kojeneckého věku a výživou kojenců a dítěte v dalších věkových obdobích. V roce 1952 vypracoval jednotný systém kojenecké výživy v Československu.

Josef Švejcar spolu s Prof. Jiřím Brdlíkem napsali v roce 1928 první českou učebnici pediatrie, v roce 1945 Josef Švejcar napsal knihu Péče o dítě, která se dočkala mnoha aktualizovaných vydání a na dlouhá desetiletí se stala nepostradatelným zdrojem informací pro lékaře a sestry pracující v tomto oboru. V roce 1988 vyšla jeho kniha Kojení – dar nejcennější.

Josef Švejcar stál u zrodu šesti dětských klinik, ústavu pro léčbu dětské tuberkulózy, dětských zotavoven a moderního pavilonu pro kojence v Bratislavě. Jeho zásluhou začala u nás vakcinace děti proti tuberkulóze, když jako první přivezl tuto Guérinovu-Calmettovu vakcínu do Československa a rovněž jako první u nás provedl i transfuzi krve dítěti. Vybudoval psychologické oddělení při I. dětské klinice UK v Praze, tzv. oddělení výchovné léčby, první svého druhu v Evropě. Byl šťastně ženat s manželkou Bělou, s níž měl syna a dceru. Manželka mu zemřela v roce 1977, dcera o dva roky později a syn emigroval do Spolkové republiky Německo. Josef Švejcar byl velice aktivní do vysokého věku. Jako propagátor kojení a velký zastánce žen, které považoval za dokonalejší než muže, často vystupoval v nejrůznějších zábavních i vzdělávacích pořadech Československé televize, v rozhlase a na četných besedách. Byl jako jeden z prvních u nás zastáncem přítomnosti otce u porodu. Do pozdního věku řídil vůz a ještě ve čtyřiadevadesáti letech sám přijel autem za synem do Frankfurtu nad Mohanem.  

Dne 12. listopadu 1996 se Josef Švejcar nechal hospitalizovat a 30. ledna 1997, necelé čtyři měsíce před stými narozeninami, zemřel na zánět plic.

Galerie: 
Narození
20.5.1897
Úmrtí
30.1.1997 (99 let)
Katastrální území
Adresa
Ke Karlovu
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 10.3836" N, 14° 25' 43.2948" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 4.4.2020 14:15

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?