Kněžna sv. Ludmila

Kněžna sv. Ludmila, část 1

V roce 2021 si připomínáme výročí 1100 let od smrti kněžny sv. Ludmily, která stála u počátků formování Českého státu. S jejím zpodobněním a odkazem se setkáváme na mnoha místech Prahy 2. Tím největším je kostel sv. Ludmily. Co o ní a době, ve které žila, vlastně víme? Proč tolik inspirovala naše předky? Čím nás může oslovit i dnes? Můžete se začíst do publikací zde v Encyklopedii, nebo rovnou vyzkoušet a doplnit si znalosti zábavnou formou - ve dvoudílném kvízu. 

Příběh kněžny Ludmily je starý přes 1100 let, plný zvratů a zápletek. Spadá do doby prvních historicky doložených Přemyslovců a počátků Českého státu. Na straně východní byla silná Velkomoravská říše, na západě Východofranská říše. Evropou se šířilo křesťanství. Přemyslovská knížata musela být schopnými bojovníky i diplomaty, správci země i rodinného krbu, aby bylo komu předat vládu. Docházelo však i k násilnému řešení sporů v rodině a v boji o moc - k vraždám. První známou obětí byla právě kněžna Ludmila, která zemřela mučednickou smrtí na Tetíně v noci z 15. na 16. září 921. Záhy se jí však dostalo náležitých poct a stala se i první českou světicí. Přemyslovci pak vybudovali úspěšný stát uprostřed Evropy, kterému vládli až do 14. století. Sv. Ludmila se stala nejen patronkou České země, ale také Ale také patronkou matek, babiček, učitelů, vychovatelů nebo i vinařů.

Odkaz kněžny svaté Ludmily si připomínali všichni hrdí Češi, zejména v 19. století. V době nového uvědomování české historie, která vyústila až ke vzniku Československa v roce 1918. Svaté Ludmile byl nejen zasvěcen kostel na Královských Vinohradech, ale s jejím odkazem a ztvárněním se setkáme nejméně na dvacítce míst v celé Praze 2. 

Doporučujeme: Svatá Ludmila (heslo), Svatoludmilská místa v Praze 2  (publikace, PDF), Kněžna sv. Ludmila (publikace, PDF). 

Kvíz Kněžna sv. Ludmila, část 2.

 

Otázka: 1 / 12
Kněžna sv. Ludmila
Počátky knížecího rodu Přemyslovců sahají podle bájí až k Přemyslu Oráčovi, kterého si vzala za manžela Krokova dcera Libuše. O několik generací později jiný přemyslovský kníže uzavřel sňatek s Ludmilou.

Víte, jak se jmenoval první historicky doložený přemyslovský kníže, který si vzal Ludmilu za ženu?

Za každou správnou odpověď získáte 3 body. V tomto kvízu je 12 otázek. Celkem můžete získat až 36 bodů.

Pro registrované uživatele: Přihlásit se

Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 25.8.2022 10:34
Datum vytvoření: 19.6.2021 1:01

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?