Svátek Kopí a Hřebů Páně (Nové Město)

Svátek Kopí a Hřebů Páně (Festum Lanceae et Clavorum Domini) ustanovil dne 13. února 1354 svou papežskou bulou Redemptor Noster Inocenc IV. Učinil tak na žádost římského císaře a českého krále Karla IV. Oslavy svátku započaly v roce 1356, svátek připadal na pátek po druhé Neděli velikonoční.

Centrem oslav svátku se stal Dobytčí trh (Karlovo náměstí), kde bylo během slavnosti z dřevěné věže ukazováno přes čtyřicet relikvií. Vrcholem oslav bylo vystavování relikvie sv. Kopí, jímž sv. Longin probodl Ježíše Krista na kříži. Tyto slavnosti získávaly postupem času na oblibě, a do Prahy tak proudily velké počty poutníků i z daleké ciziny. Historici odhadují, že se mohlo jednat až o desetitisíce poutníků. Praha se tak zařadila mezi významná evropská poutní místa.

Ukazování relikvií během svátku se dělilo do čtyř částí. Během první byly předvedeny ostatkové busty českých patronů, evangelistů a papežů. Ve druhé části byly ukazovány pašijové relikvie z pokladu chrámu sv. Víta. V další části následovalo pravděpodobně ukazování relikvií z osobního pokladu Karla IV. Během závěrečná nejdůležitější části byl vystaven Říšský kříž se Svatým kopím a ostatní říšské Svátostiny.

Na konci 14. století byla na místě dřevěné věže vybudována Bratrstvem obruče s kladivem gotická kaple Božího Těla a Krve, která se stala centrem oslav. Měla půdorys hvězdy s osmicí paprskovitých kaplí okolo centrální hranolové věže a stála ve středu Dobytčího trhu. Zbudována byla na základě vůle římského císaře a českého krále Václava IV.

Kaple byla na počátku 15. století věnována pražské univerzitě. Po porážce stavovského povstání věnoval pražskou universitu i s kaplí Ferdinand II. v roce 1622 jezuitům. Ti ji využívali jako svůj hlavní pražský chrám do doby, než došlo k výstavbě barokního kostela sv. Ignáce z Loyoly jen o pár desítek metrů dál. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 kaple chátrala, a nakonec byla na konci 18. století zbořena. Obdobný osud jako kapli potkal i svátek Kopí a Hřebů Páně, v průběhu novověku upadnul v zapomnění.

Pozůstatky kaple objevili archeologové jen před pár lety (2011), z větší části se rozkládala pod dnešní Ječnou ulicí. V roce 2018 došlo díky historickým nadšencům k obnovení Bratrstva Obruče s Kladivem, které se v tomtéž roce zasloužilo o první znovuoživené oslav svátku Kopí a Hřebů Páně.

Katastrální území
Datum
13.2.1354 (670 let)
Odkazy a literatura:
Petr Stančík, Kaple Božího Těla a Krve a Bratrstvo obruče s kladivem, Horoměřice 2015.
Datum poslední aktualizace: 16.2.2024 10:26
Datum vytvoření: 13.12.2018 11:54

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?