Fara č.p. 443, Apolinářská (Nové Město)

Hodnotný barokní dům z první poloviny 18. století byl původně postaven pro vikáře od sv. Apolináře. Je ceněný především pro logicky vyvinutý půdorys a původní hmotové a materiálové členění. Jedná se o prvek původní zástavby v bezprostřední blízkosti kostela sv. Apolináře.

Sdílet

Historie:

Při kostele sv. Apolináře, jehož součástí byla od roku 1362 kolegiátní kapitula augustiniánských kanovníků ze Sadské, byl postaven roku 1733–1734 soukromý dům vikáře, který dříve sídlil v domě kapitulním. Nachází se východním směrem od kostela, skrytý ve vedlejší uličce.

Popis:

Patrový barokní dům se rozkládá na půdorysu písmene L. Hlavní trojosá fasáda směřuje do ulice, napojuje se na ni přístavek se vstupem, nad nimž se nachází terasa. Obdélná okna s šambránami jsou nahoře zakončena středovými klenáky, stejně tak je pojednán i vstup to domu. Na boční fasádě jsou prolomena dvě okna. Jižní průčelí je již poznamenáno pozdějšími úpravami, během nichž byly pozměněny okenní otvory a balkon. Na jihozápadním nároží je doposud dochován původní opěrný pilíř. Jižním směrem se také rozkládá zahrada patřící k domu, vstupuje se sem půlkruhově zakončeným otvorem. V interiéru se dochovalo původní kamenné schodiště s litinovým zábradlím a klenební pas v přízemí. Zdivo domu je z opuky a klenuté stropy cihelné.

Současnost:

V současnosti se zde nachází fara u kostela sv. Apolináře, kterou využívá římskokatolická komunita Chemin neuf. Dům je památkově chráněn od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Apolinářská č.p. 443/10, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 1733–1734

Adresa
Apolinářská 443/10
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 15.4236" N, 14° 25' 28.6572" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.6.2020 0:17
Datum vytvoření: 24.6.2020 11:42