(autor fotografie: Patrik Líbal)

Činžovní dům, Italská 504/31 (Vinohrady)

Výrazný funkcionalistický dům na nároží ulic Italská a Na Smetance od Jaroslava Vančury z let 1937 - 1938. Doplnila jej nástavba navržená Ladislavem Lábusem, který dům také od devadesátých letech 20. století restauroval.

Sdílet

Historie:

Nejprve zde stál neorenesanční předchůdce s nárožní věží, která připomínala kopuli. Současný dům si nechali podle projektu architekta Jaroslava Vančury postavit Jiřina (mj. dědička fotoateliéru Langhans) a Josef Prokopovi. Od poloviny 90. let 20. století začal dům citlivě restauroval architekt Ladislav Lábus. Ten také navrhl střešní nástavbu, jejíž první skica vznikla již roku 1997.

Popis:

Nárožní dům má fasádu z tmavočerveného keramického obkladu a okna orámovaná bílými obkladačkami. Parter s velkými vstupy a výlohami plní obchodní funkci. Průčelí do Italské ulice je pětiosé, přičemž tři osy horizontálních obdélných oken rámují na jedné straně lodžie a na druhé, nárožní straně, působivé půlkruhově zakončené balkony. Průčelí do ulice Na Smetance tvoří vystupující hmota s pásovými okny, rámujícími ústřední bíle obložené lodžie. Ustupující partie má opět obdélná horizontální okna. Na střeše se nachází nástavba, která zčásti vizuálně navazuje na řešení nižších pater.

Autoři:

Jaroslav Vančura (*18.8.1906, Solanec pod Soláněm, ?) vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu, kde patřil k žákům Pavla Janáka. Navrhoval převážně obytné domy, z nichž se na Vinohradech například nacházejí „kýlový dům“ na nároží Londýnské a Anglické ulice nebo „Elektrický dům“ v Jičínské ulici.

Ladislav Lábus (*24.11.1951, Praha) vystudoval České vysoké učení technické a na této škole také od počátku 90. let 20. století pedagogicky působí a také zde vykonává funkci děkana. Roku 1991 si založil vlastní architektonický ateliér. Navrhl Dům pečovatelské služby v Českém Krumlově, Hotel Karlov v Benešově a vily ve Vonoklasech, Roudnici nad Labem, Nespekách nebo na pražské Hanspaulce. Z mnoha jeho pražských rekonstrukcí a renovací lze uvést obnovu paláce Langhans ve Vodičkově ulici, Paličkovy vily na Babě, Jízdárny Pražského hradu a Edisonovy transformační stanice v Jindřišské ulici.

Současnost:

Dům je zásluhou Langhansovy pravnučky Zuzany Meisnerové-Wismer udržován, i díky zásahům Ladislava Lábuse, v dobrém stavu. Také získal moderní nástavbu, která původní funkcionalistický výraz domu zásadně nenarušuje.

(Pozn.: historické fotografie: Stavební archiv MČ Praha 2)

Galerie: 
Katastrální území

Architekti: Jaroslav Vančura, Ladislav Lábus

Realizace: 1937 - 1938

Renovace a nástavba: 1995 - 2015

Adresa
Italská 504/31, Na Smetance 504/16
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 45.246" N, 14° 26' 13.38" E
Odkazy a literatura:
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 182.
Dalibor Brix a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha V-Ž, Praha s. 952-953.
Jan E. Svoboda – Jindřich Noll, Praha 1919 – 1940, Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 142-143.
Datum poslední aktualizace: 21.12.2019 22:27
Datum vytvoření: 21.12.2019 21:58