Pamětní deska na bráně (Foto Milan Polák,2020)

Brána Špička, V Pevnosti 159/5b (Vyšehrad)

Brána Horní, Brána Táborská

Gotická brána Špička ve vyšehradské pevnosti byla postavena mezi lety 1348–1350. V jejím zbytku se dnes nachází Informační centrum.

Období vlády Karla IV. přineslo význačné změny v podobě a významu Vyšehradu. Král Karel IV. chápal toto místo jako důležitý odkaz předchozích vládnoucích Přemyslovců a před vlastní korunovací vytvořil tzv. Korunovační řád, v němž jeden z bodů byla i návštěva Vyšehradu budoucího krále den před korunovací, kterou celý ceremoniál začínal. Vyšehradu věnoval Karel IV. pozornost po stránce stavební. V letech 1348–1350 nechal přestavět opevnění, které se stalo důležitým pro obranu nově založeného Nového Města. Karlovo opevnění mělo tehdy dvě brány. Mohutná gotická východní brána, zvaná později Špička, podle devíti věžic, tvořila výraznou dominantu ještě v době raně barokního rázu Vyšehradu. Druhá brána ležela směrem k Novému Městu pražskému a bývala proto nazývána Pražská a později Jeruzalémská. Tato brána byla zbořena v době husitských nepokojů v roce 1420, takže o její podobě nemáme příliš informací. Do Prahy vedla tedy cesta od jihu přes Vyšehradskou pevnost, do níž se vstupovalo bránou Špička, a směrem k Praze se vycházelo Pražskou bránou. Kolem roku 1700 došlo k výrazné změně, když bylo z mohutné dvoupatrové průjezdné pevnostní věže s ochozem a devíti věžicemi ubouráno první patro a ve druhé polovině 19. století pak byla zbořena při rozšiřování ulice V Pevnosti pravá strana přízemí.

Dnes je tato pozoruhodná stavba přístupná, neboť se v ní nachází Informační centrum.

Galerie: 
Brána Špička (Foto Milan Polák, 2020)
Informační centrum ve Špičce (Foto Milan Polák, 2020)
Zbytky brány Špička (Foto M. Polák, 2007)
Katastrální území

Název: Brána Špička

Umístění: V Pevnosti 185/5b

Text:  Brána ze středověkého opevnění Vyšehradu zvaná Horní nebo Táborská. Přestavěna v XV. století (tehdy zvaná Špička). Kolem r. 1700 zbořeno I. patro. Kolem r. 1860 ubourána pravá strana přízemí.

Provedení: Kovová deska s reliéfním písmem

Adresa
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 3' 51.8976" N, 14° 25' 12.0864" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů: Vyšehrad, Historické podoby, Národní kulturní památka Vyšehrad, Praha 2000
Augusta P., Vyšehrad, MILPO. Praha 2004
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:16
Datum vytvoření: 8.3.2020 13:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?