Staré probošství při pohledu z dvorní části (Foto M. Polák, 2003)

Staré probošství, Štulcova 69/3 (Vyšehrad)

Staré probošství je barokní dům se zahradou z doby kolem roku 1710 a v interiéru s malířskou výzdobou Jana Ferdinanda Sochora.

Historie

Staré probošství se nachází u hřbitovní zdi v místech, kde se rozkládala v roce 1623 ohrazená vinice s domem (tzv. lusthausem), který postavil Jan Kapoun z Karlova. Nemovitost odúmrtím připadla vyšehradské kapitule, která ji prodala knězi Janu Kotvovi z Freygeldu. V roce 1712 ji koupil děkan Matěj Macht z Löwenmachtu, který si na místě starého domu nechal postavit dům, v němž žil až do své smrti v roce 1719. O výzdobu freskami se postaral Jan Ferdinand Sochor (1686–1767), profesor inženýrské stavovské školy. Dům se pak stal rezidenci vyšehradských proboštů. Probošti zde sídlili až do roku 1874, kdy bylo dostavěno proboštství nové. Při úpravě v roce 1817 byla vyměněna oválná barokní okna za pravoúhlá.  V roce 1960 byla freska v sále v prvním patře zabílena, v roce 1995 byla odkryta a zrestaurována Jarmilou a Tomášem Šedovými.

Stavba

Jednopatrový dům se nachází v Štulcově ulici nedaleko hlavní brány Vyšehradského hřbitova, k jehož zdi přiléhá zahrada domu. Hlavní západní průčelí do ulice je sedmiosé. Střední trojosý rizalit vystupuje nad úroveň římsy a je zastřešený spolu s východním (zahradním) rizalitem vlastní valbovou střechou. Boční křidélka po stranách domu jsou nižší pod sedlovou zvalbenou střechou. V ose rizalitu se nachází segmentově zaklenutý kamenný barokní portál. Je rámován edikulou, tvořenou toskánskými pilastry a segmentově oblamovanou římsou. Zahradní průčelí je řešeno obdobně. Dům je jednotraktový s plochostropými místnostmi. Vřetenové schodiště do prvního patra má dřevěné stupně. V prvním patře se nachází sálek rezidence. Je osvětlen z východu i ze západu trojicí velkých oken. Je vyzdoben freskou J F. Sochora, na které je zobrazena iluzivní architektura, doplněná figurálními a ornamentálními motivy, v rozích jsou alegorie Čtyř živlů. Torza fresek téhož umělce bychom našli i na zdech.

Současnost

V současné době ve Starém probošství působí mateřská školka Indigo Kids. Na jejích webových stránkách si lze ve virtuální prohlídce prohlédnout Sochorovy fresky na zdech a na stropě.

Galerie: 
Staré probošství (Foto M. Polák, říjen 2020)
Portál Starého probošství (Foto M. Polák, říjen 2020)
Staré probošství (Foto M. Polák, říjen 2020)
Katastrální území

Název: Staré probošství

Umístění: Štulcova 69/3

Výstavba: kolem roku 1710

Úprava: 1817

Malíř fresek: Jan Ferdinand Sochor

Adresa
Štulcova 69/3
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 54.6732" N, 14° 25' 0.93" E
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 19.10.2020 17:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?