Miloše Sedláčková

Pamětnice ze smíšené česko-židovské rodiny, za války diskriminována. Členka rozhlasového Dismanova sboru. Lékařka.

Sdílet

Miloše Sedláčková pochází z rodiny Emila a Anastázie Fuchsových. Po otci je židovského původu a v letech druhé světové války byla jako Židovka vyloučena ze studia na reálném gymnáziu. Nesměla docházet ani do Dismanova rozhlasového a divadelního souboru, jehož byla členkou. Po válce zůstala v souboru Olgy Putzkerové, který se od DRDS v letech sílícího komunismu odloučil. V roce 1949 maturovala a úspěšně složila přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu UK. Později se stala specialistkou na dětskou gastroenterologii. Je autorkou průkopnických publikací o bakterii Helicobacter pylori způsobující u dospělých i u dětí žaludeční vředy.

Po sovětské okupaci v roce 1968 byla za své občanské postoje profesně diskriminována a nesměla přednášet. Přesto se jí s pomocí přátel podařilo svoji specializaci dále rozvíjet. Po roce 1989 se dočkala rehabilitace.

Galerie: 
Narození
1930
Kategorie: 
Datum poslední aktualizace: 3.10.2019 14:27
Datum vytvoření: 4.1.2019 17:32