Miloše Sedláčková

Pamětnice ze smíšené česko-židovské rodiny, za války diskriminována. Členka rozhlasového Dismanova sboru. Doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc., se věnuje dětské gastroenterologii.

Miloše Sedláčková se narodila 6. března 1930 v Praze.

 

Miloše Sedláčková pochází z rodiny Emila a Anastázie Fuchsových. Po otci je židovského původu a v letech druhé světové války byla jako Židovka vyloučena ze studia na reálném gymnáziu. Nesměla docházet ani do Dismanova rozhlasového a divadelního souboru, jehož byla členkou. Po válce zůstala v souboru Olgy Putzkerové, který se od DRDS v letech sílícího komunismu odloučil. V roce 1949 maturovala a úspěšně složila přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu UK. Později se stala specialistkou na dětskou gastroenterologii. Je autorkou průkopnických publikací o bakterii Helicobacter pylori způsobující u dospělých i u dětí žaludeční vředy.

Po sovětské okupaci v roce 1968 byla za své občanské postoje profesně diskriminována a nesměla přednášet. Přesto se jí s pomocí přátel podařilo svoji specializaci dále rozvíjet. Po roce 1989 se dočkala rehabilitace.

Doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc. emeritní docentka z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK. Věnuje se dětské gastroenterologii.

Galerie: 
Narození
1930
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:29
Datum vytvoření: 4.1.2019 17:32

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?