Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Sdílet
Zobrazuji 113 - 121 z celkového počtu 121 položek.
Královské Vinohrady prosluly po svém vzniku také výrobou masa a uzenin. Dařilo se zde hned několika úspěšným podnikatelům v tomto oboru.

Víte, jak se jmenoval podnikatel, který v místě bývalé usedlosti Zvonařka vybudoval závod proslulý mj. výrobou pražské šunky?

Kněžna sv. Ludmila
Hradisko Budeč (severozápadně od Prahy, u obce Zákolany) bylo jedním z opěrných bodů přemyslovského státu. Do historia a povědomí vstoupilo díky své zvláštní roli spojené s Ludmiliným vnukem Václavem.

Víte, jakou roli měla Budeč ve spojení se sv. Václavem?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou žili na Levém Hradci. Kromě role v hospodářství bylo důležitým úkolem Ludmily přivést na svět dědice knížecí moci.

Víte, kolik a jakých potomků měli podle legend Bořivoj s Ludmilou?

Vltava je s délkou 430 km nejdelší řekou na území Čech. Z toho Prahou protéká v délce 31 km. Část z toho i po hranici Prahy 2.

Víte, jakou délku toku Vltavy lze započítat k území Prahy 2?

Praha má 57 městských částí různé velikosti. Praha 2 patří svojí rozlohou 4,19 km2 k těm menším. Leží na 42. pozici pomyslného řebříčku podle velikosti.

Víte, kolikrát by se svoji rozlohou vešla Praha 2 do území celé Prahy?

Dům U Tří božích bojovníků
Dům U Tří božích bojovníků v Plavecké ulici nese název podle bust tří historických osobností na fasádě, bojovníků za pravdu a svobodu českého národa

Víte, která osobnost v trojici není?

Kněžna sv. Ludmila
Počátky knížecího rodu Přemyslovců sahají podle bájí až k Přemyslu Oráčovi, kterého si vzala za manžela Krokova dcera Libuše. O několik generací později jiný přemyslovský kníže uzavřel sňatek s Ludmilou.

Víte, jak se jmenoval první historicky doložený přemyslovský kníže, který si vzal Ludmilu za ženu?

Slavín (Foto M. Polák)
Součástí Vyšehradského hřbutova je monumentální hrobka Slavín. O vznik společného místa posledního odpočinku vynikajících českých osobností se zasloužili vyšehradský kanovník (později probošt) Mikuláš Karlach, smíchovský podnikatel a starosta Petr Matěj Fischer a spolek Svatobor (tehdy v čele s Františkem Palackým), který Slavín spravoval a spravuje.

Víte, kdy byla výstavba Slavína zahájena?

Území Prahy 2 je složeno ze čtyř katastrálních území, respektive jejich částí. Nové Město, Nusle, a Vinohrady, jejichž části leží i v jiných MČ. Vyšehrad leží v Praze 2 celý.

Víte, které katastrální území tvoří nejmenší část plochy Prahy 2?

Stránky