Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Sdílet
Zobrazuji 49 - 64 z celkového počtu 121 položek.
Riegrovy sady (Vinohrady)
Sady pojmenované po českém politikovi F. L. Riegrovi vznikly v roce 1902 v rámci urbanistického plánu Královských Vinohrad. V daném místě se tehdy nácházela slavná zahrada a několik menších usedlostí.

Víte, jak se jmenovala zahrada v místě Riegrových sadů, kterou o sto let dříve založil hrabě de Malabaila?

Od poloviny 15. století začala pod Vyšehradem opět vyrůstat zástavba (předchozí byla pobořena při bitvě u Vyšehradu). Dolní město v podhradí se později stalo samostatnou obcí. Nakonec byl Vyšehrad připojen k Praze.

Víte, ve kterém roce byl Vyšehrad připojen k Praze jako VI. čtvrť?

Novoměstksá radnice
Dominantou Novoměstské radnice je věž, která byla dostavěna téměř po sto letech od založení radnice. Je z ní úchvatný výhled na Prahu a při výstupu na ochoz si lze prohlédnout výstavu v Galerii ve věži.

Víte, jak zhruba vysoká je věž Novoměstské radnice?

Kněžna sv. Ludmila
Za života Ludmily došlo k přesídlení Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy a vybudování opevněného hradiska na návrší, v místech dnešního Pražského hradu.

Víte, který kníže nechal v Praze vybudovat hradisko a přesunul sem knížecí sídlo, centrum rodícího se českého státu?

Tržiště mělo každé město jako důležitý nástroj pro zásobování potravinami. Také rozvíjející se Královské Vinohrady.

Víte, na kterém náměstí se konaly do roku 1895 hlavní vinohradské trhy? (dnešní název)

Kněžna sv. Ludmila
Území ve středních Čechách ovládané Přemyslovci (doména) bylo v době Ludmily a jejího syna Spytihněva vymezeno soustavou hradišť (opevněných sídel) ve vzdálenosti zhruba do 30 km od Prahy (den jízdy na koni), na důležitých obchodních cestách.

Které z uvedených slovanských hradišť nebylo pod správou Přemyslovců?

Hodně se mluví a píše o stárnutí populace. Zejména v místech s množstvím starousedlíků. Stát i obce musí tuto skutečnost brát v úvahu při správě ve svém území.

Víte, jaký podíl z populace v Praze 2 tvoří senioři ve věku nad 65 let?

Kněžna sv. Ludmila
Sňatek z lásky byl v raném středověku u knížat málo pravděpodobný. Měl obvykle politický podtext, upevňoval spojenectví mezi rody. Rovněž věk byl při svatbě často podstatně nižší než dnes.

Víte, kolik asi bylo Ludmile let, když si ji Bořivoj bral za ženu?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou vládli ve středních Čechách v době silných a soupeřících sousedů. Ze západu to byla Franská říše, z východu Velkomoravská říše. Bořivoj se stal spojencem Moravy.

Víte, jak se jmenoval vládce Moravy v době Bořivojově?

Kněžna sv. Ludmila
Panovníci v raném středověku umírali převážně v boji, ale mohli být i obětí vraždy v boji o moc. Nedožívali se obvykle vysokého věku, jako dnes. Například Bořivoj zemřel ve věku 36 let.

Víte, který z uvedených knížat zemřel jako nejmladší?

Praha 2 má ze všech pražských městských částí NEJVĚTŠÍ hustotou obyvatelstva. Těsně druhá je sousední Praha 3.

Víte, kolik obyvatel žije v Praze 2 na jednom čtverečním kilometru?

Spolek Vltavan
Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“. Založení spolku připomíná pamětní deska.

Víte, kde v Podskalí byl Vltavan založen?

Kněžna sv. Ludmila
Poctu a kult Ludmily byl zahájil již vnuk Václav slavnostním převozem jejích ostatků z Tetína na Pražský hrad. Římem byla Ludmila za světici vyhlášena ve 12 století. Později však další panovník cíleně rozvíjel kult českých národních světců včetně Ludmily.

Víte, který panovník cíleně rozvíjel kult českých světců včetně Ludmily?

Krátké ulice bývají méně známé, než ty velké a široké. V Praze 2 je řada ulic dlouhých méně než než 80 m.

Víte, kolik ulic v Praze 2 je v Praze 2 kratších než 80 m?

Některé ulice v Praze 2 jsou tak dlouhé, že je za 5 minut určitě neprojdete. A můžete pokračovat někdy i v sousední městské části.

Víte, která ulice v Praze 2 je nejdelší?

Kněžna sv. Ludmila
Vznik silných státních útvarů byl v raném středověku spojen s šířením křesťanství. Do Čech proniklo z Moravy, kam na pozvání knížete Rostislava, Svatoplukova předchůdce, přišli z Byzantské říše roku 863 učení misionáři, bratři Cyril a Metoděj pocházející z řecké Soluně. Zaváděli na Moravě slovanskou liturgii i písmo.

Víte, jak se jmenoval kněz, od něhož při návštěvě velkomoravského vládce Svatopluka přijal křest kníže Bořivoj?

Stránky