Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Sdílet
Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 17 položek.
Praha 2, území
Administrativní členění Prahy procházelo vývojem. Území se rozrůstalo, pro části města se používalo se různé označení, měnily se správní hranice.

Víte, od kdy platí současné vymezení administrativních hranic Prahy 2?

Historie Vyšehradu sahá hluboko k bájným počátkům českých dějin. Za Přemyslovců byl i jakousi protiváhou Pražského hradu.

Víte, který kníže založil Vyšehradskou kapitulu?

Znak Praha 2
Městské části Prahy jsou různě velké. Například největší Praha 6 má rozlohu 40,86 km2, nejméně mají Petrovice 1,79 km2.

Víte, jakou rozlohu má území městské části Praha 2?

V listopadu 1420 se pod Vyšehradem, ve kterém byla obklíčena královská posádka, odehrála bitva mezi pražskými husity a vojsky krále Zikmunda.

Víte, kdo v bitvě u Vyšehradu zvítězil?

Praha 2, území
Historické jádro Prahy - Pražská památková rezervace - je od roku 1992 zapsána na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jaká část Prahy 2 spadá do Pražské památkové rezervace?

Pražská památková rezervace. Zdroj: Wikimedia
Historické jádro Prahy je památkově chráněno. Nejprve byla vyhlášena Pražská památková rezervace. Posléze bylo zapsáno na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Víte, ve kterém roce bylo historické jádro Prahy zapsáno na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO?

Kněz, aktivní spisovatel, člen Matice české, vyučoval i na gymnáziu. Vlastenec, který si za politické aktivity dokonce odpykal dva měsíce žaláře. Od roku 1860 působil jako kanovník na Vyšehradě. Roku 1870 se stal proboštem.

Víte, jak se jmenoval probošt, který inicioval novogotickou přestavbu kapitulního kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě?

Znak Prahy 2
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například hradby s bránou a věže, na cimbuří český lev s praporcem a v bráně zkřížené klíče.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Od poloviny 15. století začala pod Vyšehradem opět vyrůstat zástavba (předchozí byla pobořena při bitvě u Vyšehradu). Dolní město v podhradí se později stalo samostatnou obcí. Nakonec byl Vyšehrad připojen k Praze.

Víte, ve kterém roce byl Vyšehrad připojen k Praze jako VI. čtvrť?

Vyšehrad, znak
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například stavba s více věžemi či nápis kolem brány.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Znak Praha 2
Do současných administrativních hranic Prahy 2 spadají 4 dříve samostatná města, dnes katastrální území. Celá nebo jen jejich části.

Víte, kolik původních samostatných měst (dnes KÚ) leží v Praze 2 celých?

Vyšehrad, území
Katastrální území (KÚ) Vyšehrad má rozlohu 36 ha (méně než desetina Prahy 2). Patří tak mezi nejmenší KÚ v Praze.

Jaké pořadí mezi nejmenšími pražskými katastry Vyšehrad zaujímá?

Gorlice s viditelnými patry (Foto M. Polák, 2007)
Vyšehrad sloužil v historii jako hrad a sídlo panovníků, církevní centrum, ale i jako vojenská pevnost. Masívní hradby s branami jsou pozůstatkem pevnosti. Jsou protkány chodbami a podzemními prostory (kasematy), které sloužily pro přesuny vojáků a jako sklady. Největší sál zv. Gorlice, v bastionu č. 33, dnes slouží jako depozitář některých cenných soch.

Víte, jaké bylo původní umístění originálních soch uložených v sále Gorlice?

Na Vyšehradě najdeme nejstarší zachovanou církevní stavba na území Prahy. Pochází z raného středověku a je vybudována na kruhovém půdorysu. V roce 1841 jen o vlas unikla zboření.

Víte, jak se jmenuje rotunda na Vyšehradě?

Josef Mocker
Kostel resp. bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě má dlouhou a bohatou historii, která souvisí s historií Vyšehradské kapituly. Stojí v místech původní románské baziliky. Byl několikrát poničen a přestavován - v době gotiky, baroka i na přelomu 19. a 20. století.

Víte, jak se jmenoval architekt a stavitel, který navrhl současnou novogotickou podobu této dominanty Vyšehradu?

Kněz, politik, vlastenec, byl činný i literárně. Svým úsilím již jako kanovník kapituly přispěl k obnově a rozvoji Vyšehradu (dostavba baziliky, sady, knihovna, hrobka Slavín, připojení k Praze aj.). Později, již jako probošt, zde přivítal v roce 1907 i císaře Františka Josefa I.

Víte, jak se jmenoval kněz, který již jako kanovník kapituly významně přispěl k rozvoji Vyšehradu a jako probošt působil na počátku 20. století?

Stránky