Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 18 položek.
Znak Prahy 2
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například hradby s bránou a věže, na cimbuří český lev s praporcem a v bráně zkřížené klíče.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Vyšehrad, znak
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například stavba s více věžemi či nápis kolem brány.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

V listopadu 1420 se pod Vyšehradem, ve kterém byla obklíčena královská posádka, odehrála bitva mezi pražskými husity a vojsky krále Zikmunda.

Víte, kdo v bitvě u Vyšehradu zvítězil?

Znak Praha 2
Do současných administrativních hranic Prahy 2 spadají 4 dříve samostatná města, dnes katastrální území. Celá nebo jen jejich části.

Víte, kolik původních samostatných měst (dnes KÚ) leží v Praze 2 celých?

Praha 2, území
Historické jádro Prahy - Pražská památková rezervace - je od roku 1992 zapsána na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jaká část Prahy 2 spadá do Pražské památkové rezervace?

Znak Praha 2
Městské části Prahy jsou různě velké. Například největší Praha 6 má rozlohu 40,86 km2, nejméně mají Petrovice 1,79 km2.

Víte, jakou rozlohu má území městské části Praha 2?

Historie Vyšehradu sahá hluboko k bájným počátkům českých dějin. Za Přemyslovců byl i jakousi protiváhou Pražského hradu.

Víte, který kníže založil Vyšehradskou kapitulu?

Praha 2, území
Administrativní členění Prahy procházelo vývojem. Území se rozrůstalo, pro části města se používalo se různé označení, měnily se správní hranice.

Víte, od kdy platí současné vymezení administrativních hranic Prahy 2?

Od poloviny 15. století začala pod Vyšehradem opět vyrůstat zástavba (předchozí byla pobořena při bitvě u Vyšehradu). Dolní město v podhradí se později stalo samostatnou obcí. Nakonec byl Vyšehrad připojen k Praze.

Víte, ve kterém roce byl Vyšehrad připojen k Praze jako VI. čtvrť?

Vyšehrad, území
Katastrální území (KÚ) Vyšehrad má rozlohu 36 ha (méně než desetina Prahy 2). Patří tak mezi nejmenší KÚ v Praze.

Jaké pořadí mezi nejmenšími pražskými katastry Vyšehrad zaujímá?

Pražská památková rezervace. Zdroj: Wikimedia
Historické jádro Prahy je památkově chráněno. Nejprve byla vyhlášena Pražská památková rezervace. Posléze bylo zapsáno na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Víte, ve kterém roce bylo historické jádro Prahy zapsáno na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO?

Kněz, aktivní spisovatel, člen Matice české, vyučoval i na gymnáziu. Vlastenec, který si za politické aktivity dokonce odpykal dva měsíce žaláře. Od roku 1860 působil jako kanovník na Vyšehradě. Roku 1870 se stal proboštem.

Víte, jak se jmenoval probošt, který inicioval novogotickou přestavbu kapitulního kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě?

Kněz, politik, vlastenec, byl činný i literárně. Svým úsilím již jako kanovník kapituly přispěl k obnově a rozvoji Vyšehradu (dostavba baziliky, sady, knihovna, hrobka Slavín, připojení k Praze aj.). Později, již jako probošt, zde přivítal v roce 1907 i císaře Františka Josefa I.

Víte, jak se jmenoval kněz, který již jako kanovník kapituly významně přispěl k rozvoji Vyšehradu a jako probošt působil na počátku 20. století?

Popelka Biliánová, akcíz
Cesta ke správní budově ředitelství HKP vede kolem domku, kde se dříve vybíralo mýto. Zde bydlela slavná spisovatelka, vlastenka, popularizátorka historie Vyšehradu. Psala pod pseudonymem s jiným křestním jménem. Je uvedeno i na pamětní desce.

Jaké křestní jméno užívala pro uměleckou tvorbu Marie Biliánová?

Josef Mocker
Kostel resp. bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě má dlouhou a bohatou historii, která souvisí s historií Vyšehradské kapituly. Stojí v místech původní románské baziliky. Byl několikrát poničen a přestavován - v době gotiky, baroka i na přelomu 19. a 20. století.

Víte, jak se jmenoval architekt a stavitel, který navrhl současnou novogotickou podobu této dominanty Vyšehradu?

Slavín (Foto M. Polák)
Součástí Vyšehradského hřbutova je monumentální hrobka Slavín. O vznik společného místa posledního odpočinku vynikajících českých osobností se zasloužili vyšehradský kanovník (později probošt) Mikuláš Karlach, smíchovský podnikatel a starosta Petr Matěj Fischer a spolek Svatobor (tehdy v čele s Františkem Palackým), který Slavín spravoval a spravuje.

Víte, kdy byla výstavba Slavína zahájena?

Stránky