Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 26 položek.
Císařské otisky stabilního katastru 1842
Z někdejšího samostatného města Nusle leží v dnešní Praze 2 jen malá část (8%), většina je v Praze 4. Nicméně, jde o místo s dlouhou historií.

Víte, ze kterého století pocházejí první písemné zmínky o vsi Nusle?

Nusle, znak
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například vinnou révu, českého lva nebo ruku s mečem v bráně hradeb.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Znak Praha 2
Do současných administrativních hranic Prahy 2 spadají 4 dříve samostatná města, dnes katastrální území. Celá nebo jen jejich části.

Víte, kolik původních samostatných měst (dnes KÚ) leží v Praze 2 celých?

Nusle, znak
Nusle, původně oblast s vinicemi a řídkou zástavbou, se postupně proměňovala na město.

Víte, ve kterém roce byly Nusle povýšeny na město?

Znak Praha 2
Městské části Prahy jsou různě velké. Například největší Praha 6 má rozlohu 40,86 km2, nejméně mají Petrovice 1,79 km2.

Víte, jakou rozlohu má území městské části Praha 2?

Císařské otisky stabilního katastru 1842
Nuselské údolí neslo zvláštní lidové pojmenování odvozené od historických událostí.

Víte, jaká byla lidová přezdívka Nuselského údolí?

Praha 2, území
Administrativní členění Prahy procházelo vývojem. Území se rozrůstalo, pro části města se používalo se různé označení, měnily se správní hranice.

Víte, od kdy platí současné vymezení administrativních hranic Prahy 2?

Znak Prahy 2
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například hradby s bránou a věže, na cimbuří český lev s praporcem a v bráně zkřížené klíče.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Na konci 19. a na začátku 20. století došlo k výrazné přeměně a rozvoji Nuslí.

Víte, jak se jmenoval starosta, který se nejvíce zasloužil o rozkvět Nuslí?

Vyobrazení pouti Fidlovačka
Od konce 18. století se v Nuselském údolí konala každoročně jarní slavnost nazývaná Fidlovačka. Bývala to slavná a veselá pouť s pochoutkami i zábavou, na kterou chodívali lidé z celé Prahy i jejího okolí. 

Víte, který řemeslný cech byl spojený s poutí Fidlovačka?

Záznam hry Fidlovačka, Radioservis
Píseň Kde domov můj zpívá v Tylově Fidlovačce jedna z vedlejších postav.

Která postava v Tylově Fidlovačce zpívá píseň Kde domov můj?

Fidlovačka
Jedním z nejznámějších obrazů pouti Fidlovačka je velkoformátové plátno z konce 19. století. Zachycuje pohled za stráně do Nuselského údolí plného lidí, stanů a atrakcí.

Jak se jmenuje autor slavného monumentálního obrazu Fidlovačka?

Náměstí v severozápadním cípu Nuslí, mezi železniční tratí a Botičem, vzniklo v roce 1900. Stojí zde mj. secesní budova Hotelu Union. Od roku 1952 náměstí nese jmého hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostrčila.

Víte, jak se Ostrčilovo náměstí jmenovalo v době svého vzniku?

B.Knüpfer: Fidlovačka
Pouti měly své ustálené tradiční termíny. Jak ty, které byly navázané na církevní svátky, tak i ty lidové.

Ve kterém termínu se tradičně konala pouť Fidlovačka?

J. Vilímek: František Škroup
Tylova hra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka obsahuje 21 hudebních vstupů. Jedním z nich je píseň Kde domov můj, která se později stala národní hymnou.

Kdo je autorem hudby k Tylově Fidlovačce, tedy i písně Kde domov můj?

Botič
Nuselským údolím protéká potok Botič. Kdysi se mu říkalo Vinný potok, podle vinic na přilehlých stráních. Později se ustálil současný název.

Víte, od čeho se odvozuje název potoka Botič?

Stránky