Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Sdílet
Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 24 položek.
Kněžna sv. Ludmila
Počátky knížecího rodu Přemyslovců sahají podle bájí až k Přemyslu Oráčovi, kterého si vzala za manžela Krokova dcera Libuše. O několik generací později jiný přemyslovský kníže uzavřel sňatek s Ludmilou.

Víte, jak se jmenoval první historicky doložený přemyslovský kníže, který si vzal Ludmilu za ženu?

Kněžna sv. Ludmila
Historický odkaz velkých postav dějin žije i v oblibě jejich jména, která dávají rodiče dětem. Určitě i vy znáte nějakou Ludmilu, Lídu, Lidušku, Lidku apod.

Víte, na jaké pozici pomyslného žebříčku křestních jmen v celé české populaci se nachází Ludmila? (v roce 2016)

Kněžna sv. Ludmila
Po smrti Bořivoje, musela Ludmila (tehdy zhruba třicetiletá) zvládat postavení v čele rodu do doby, než se vlády ujal syn Spytihněv, v době Bořivojovy smrti sotva patnáctiletý.

Víte, jak asi dlouho stála Ludmila jako vdova v čele rodu Přemyslovců?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou vládli ve středních Čechách v době silných a soupeřících sousedů. Ze západu to byla Franská říše, z východu Velkomoravská říše. Bořivoj se stal spojencem Moravy.

Víte, jak se jmenoval vládce Moravy v době Bořivojově?

Kněžna sv. Ludmila
Území ve středních Čechách ovládané Přemyslovci (doména) bylo v době Ludmily a jejího syna Spytihněva vymezeno soustavou hradišť (opevněných sídel) ve vzdálenosti zhruba do 30 km od Prahy (den jízdy na koni), na důležitých obchodních cestách.

Které z uvedených slovanských hradišť nebylo pod správou Přemyslovců?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou měli šest potomků, z toho známí jsou knížata Spytihněv a Vratislav. Václav byl vnuk Ludmily.

Víte, kdo byl otcem Václava?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila se po smrti Vratislava v únoru 921 stáhnula z politiky a uchýlila se na hradisko Tetín. Ani pobyt v ústraní ji však však neuchránil od mučednické smrti z rukou vrahů vyslaných snachou Drahomírou.

Víte, kdy byla Ludmila zavražděna?

Kněžna sv. Ludmila
Vznik silných státních útvarů byl v raném středověku spojen s šířením křesťanství. Do Čech proniklo z Moravy, kam na pozvání knížete Rostislava, Svatoplukova předchůdce, přišli z Byzantské říše roku 863 učení misionáři, bratři Cyril a Metoděj pocházející z řecké Soluně. Zaváděli na Moravě slovanskou liturgii i písmo.

Víte, jak se jmenoval kněz, od něhož při návštěvě velkomoravského vládce Svatopluka přijal křest kníže Bořivoj?

Kněžna sv. Ludmila
Za života Ludmily a jejích synů došlo k rozpadu Velkomoravské říše a do Evropy z východu pronikali kočovní nájezdníci, kterým bylo nutno čelit.

Víte, kteří nájezdníci sužovali Evropu na přelomu 9. a 10. století?

Kněžna sv. Ludmila
Za života Ludmily došlo k přesídlení Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy a vybudování opevněného hradiska na návrší, v místech dnešního Pražského hradu.

Víte, který kníže nechal v Praze vybudovat hradisko a přesunul sem knížecí sídlo, centrum rodícího se českého státu?

Kněžna sv. Ludmila
Panovníci v raném středověku umírali převážně v boji, ale mohli být i obětí vraždy v boji o moc. Nedožívali se obvykle vysokého věku, jako dnes. Například Bořivoj zemřel ve věku 36 let.

Víte, který z uvedených knížat zemřel jako nejmladší?

Kněžna sv. Ludmila
V raném středověku se nevedly matriky a písemných záznamů bylo poskrovnu. Rozvíjely se až s křesťanstvím. Historici tak jsou odkázáni především na legendy, které vznikaly později a na archeologické vykopávky. Místo i rok narození tak často nelze určit s úplnou jistotou. Ledacos však lze vyloučit.

Víte, odkud Ludmila NEpocházela?

Kněžna sv. Ludmila
Svatá Ludmila je často zobrazována se závojem, s knihou, knížecí korunou, s malým chlapcem nebo jinými postavami. To vše má určitou symboliku.

Víte, proč je Ludmila často zobrazována se závojem? Ten představuje …

Kněžna sv. Ludmila
Hold Svaté Ludmile vzdávali v 19. století ve své tvorbě nejen umělci z řad sochařů a malířů, ale stala se inspirací i pro hudební skladatele.

Víte, který náš hudební skladatel napsal v 80. letech 19. století oratorium Svatá Ludmila?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila je nejen patronkou České země, ale i několika dalších profesí a rolí, včetně vinařů. V době Ludmily docházelo k rozvoji vinic, zejména na Mělnicku.

Víte, jaká potřeba nejspíš vyvolala rozvoj vinařství?

Kněžna sv. Ludmila
Sňatek z lásky byl v raném středověku u knížat málo pravděpodobný. Měl obvykle politický podtext, upevňoval spojenectví mezi rody. Rovněž věk byl při svatbě často podstatně nižší než dnes.

Víte, kolik asi bylo Ludmile let, když si ji Bořivoj bral za ženu?

Stránky