Odhalování - stavby (2)

Uhodněte, která stavba je na skrytém obrázku a napište jméno jejího architekta

Monumentální budovu s fasádou z charakteristických režných cihel navrhl profesor Akademie výtvarných umění. Byla určena pro potřeby určitého hospodářského odvětví. Výstavba probíhala v letech 1924 -1926. Byla slavnostně otevřena k výročí vzniku republiky, 28. října 1926. Ještě předtím ji navštívili tehdejší předseda vlády Alois Švehla a prezident T. G. Masaryk. Průčelí jsou nad vchodem vyzdobena reliéfy Otto Gutfreunda. 

Který architekt navrhl budovu na obrázku? (Uveďte jméno a příjmení)

Instrukce (obecná): Zahajte hru a postupně si nechte odhalovat zakryté dílky. Až budete vědět, kdo nebo co je na obrázku, vyplňte jméno do pole tajenky. Pokud si nebudete vědět rady, můžete využít nápovědu. Získejte co nejvíce bodů. Za každý tah (odhalený dílek) se z počtu 20 bodů  odečítá 1 bod, za každé využití nápovědy 2 body. Stopovaný čas je pouze orientační.

Váš čas: 00:00:00

Počet tahů: 0

Zahájit hru

Vyřešením skrytého obrázku můžete získat až 20 bodů.

Pro registrované uživatele: Přihlásit se