Hlavní záložky

Věděli jste? Historie
Sady Svatopluka Čecha 1903–dosud
Adresa
Sady Svatopluka Čecha
12000 Praha 2 Vinohrady
Česká republika
50° 4' 35.886" N, 14° 26' 47.436" E
Sdílet

Sady Svatopluka Čecha (Vinohrady)

Sady Svatopluka Čecha se rozkládají mezi ulicemi Vinohradskou, Slezskou, Šumavskou a U Vodárny. Jejich rozloha je 2,96 ha a leží ve výšce 250–265 metrů n. m.

V místě dnešního parku se kdysi rozkládaly Růžové sady, které založil na svých rozlehlých pozemcích za Žitnou branou Jakub baron Wimmer na počátku 19. století. Jeho sady ležely jen kousek za městskými hradbami, a tak se staly častým cílem nedělních výletů mnohých Pražanů. V roce 1893 byly jeho pozemky rozparcelovány a na nich postaveny činžovní domy, jen malá část se zachovala v podobě Městských sadů Svatopluka Čecha, které byly po slavném básníku pojmenovány v roce 1903. Dodnes se v parku zachoval nejen směr, ale také rozdělení tehdy vysázených alejí.

Tzv. Městský park byl zřízen hned po roce 1893 a na jeho úpravě se podílel tehdejší vrchní městský zahradník K. Gabriel. V jeho východní části (směrem k náměstí Jiřího z Poděbrad) stojí zbytek starého stromořadí, dále lípy srdčité, javory mléče, jerlín japonský a břestovec východní, nápadný je letitý buk lesní červenolistý a jírovec červený. V západní části kolem pomníku Svatopluka Čecha a nádrže s vodotryskem rostou javory mléče, javory horské a trnovníky bílé kulovité.

Za druhé světové války byla v dolní části vybudována protipožární nádrž, která zůstala zachována a dnes slouží jako tzv. zahradní bazén s fontánou. V západní části je od roku 1980 větrací šachta metra A.

Park je pojat v historizujícím krajinářském a novobarokním stylu, lehce je ovlivněn také secesí. Původně byl na východní straně hlavní průhled směrem od Kladské ulice k chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Vybudováním dětského hřiště a v současné době ještě venkovního sportovního areálu, rovněž vzrostlým stromovím, je průhled ke kostelu již zastíněn. Park stále tvoří jeden funkční celek s Bezručovými sady.

Věděli jste? Historie
Sady Svatopluka Čecha 1903–dosud
Adresa
Sady Svatopluka Čecha
12000 Praha 2 Vinohrady
Česká republika
50° 4' 35.886" N, 14° 26' 47.436" E
Datum poslední aktualizace: 9.1.2019 17:34