Městská část Praha 2

Městská část Praha 2 se dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti propagace kulturně historického dědictví, péče o památky, připomínek významných okamžiků historie i osobností, včetně těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii (tematické a vzpomínkové akce, publikace, pamětní desky, udělování čestného občanství, ale i činnost klubu Dvojka pro přátele kultury aj.). Součástí tohoto úsilí je i projekt webové Encyklopedie Prahy 2, který městská část iniciovala a zajišťuje jeho realizaci i další rozvoj. Koordinaci projektu zajšťuje za samosprávu místostarosta pro kulturu Jaroslav Šolc, za Úřad MČ pak oddělení kultury (odbor kancelář starostky a vnějších vztahů). Na projektu spolupracují i další útvary ÚMČ – oddělení územního rozvoje (vazba na WebGIS Prahy 2 aj.), oddělení vnějších vztahů (redakce Novin Prahy 2 a webových stránek), odbor informatiky (hosting) a další. MČ Praha 2 je i autorem některých hesel encyklopedie.

Zobrazuji 1 - 103 z celkového počtu 103 položek.Zobrazit grafický výpis
#Proměny v čase
Název Území Popis
Albertovské schody Nové Město Pohled na univerzitní areál Albertov od ulice Ke Karlovu, kde mezi budovami Matematicko fyzikální... zobrazit
Anglická x náměstí Míru Vinohrady Pohled z konce Anglické ulice na náměstí Míru. Dříve výhled na kostel sv. Ludmily a prostor... zobrazit
Fügnerovo náměstí Nové Město Fügnerovo náměstí, pojmenované po Jindřichu Fügnerovi,  spoluzakladateli Sokola, bylo... zobrazit
Havlíčkovy sady, Pavilon Vinohrady Převážně dřevěný pavilon v Havlíčkových sadech (Grébovce), postavený podle návrhu architekta... zobrazit
Ječná, od Salmovské Nové Město Ječná ulice, pohled od Salmovské západním směrem ke Karlovu náměstí. Kostel sv. Ignáce vlevo bez... zobrazit
Ječná, z Karlova náměstí Nové Město Ječná ulice, pohled z Karlova náměstí (někdejšího Dobytčího trhu) nahoru, s věžemi kostela sv... zobrazit
Karlovo náměstí x Resslova Nové Město Nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice. Lukrativní místo, které se od dob Karla IV.,... zobrazit
Legerova x Vinohradská Vinohrady Vinohradská ulice (do roku 1920 Jungmannova) v pohledu od Legerovy směrem vzůru. Z míst kde se... zobrazit
náměstí I.P.Pavlova x Legerova Nové Město, Vinohrady Průhled Legerovou ulicí (do roku 1919 Táborská) z náměstí I. P. Pavlova směrem k Národnímu muzeu.... zobrazit
náměstí I.P.Pavlova, od Sokolské Nové Město, Vinohrady Pohled na náměstí I. P. Pavlova od Sokolské ulice. Kdysi tudy vedly hradby Nového Města... zobrazit
náměstí Míru x Divadlo na Vinohradech Vinohrady Divadlo na Vinohradech, postavené v letech 1902 - 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského,... zobrazit
náměstí Míru x Národní dům Vinohrady Národní dům na Vinohradech na náměstí Míru, postavený podle projektu architekta Antonína Turka... zobrazit
Nuselské schody Vinohrady Nuselské schody, pohled vzhůru z ulice Pod Zvonařkou. směrem ke křižovatce Šafaříkovy a Jana... zobrazit
Slezská x Vinohradská tržnice Vinohrady Pohled na Vinohradskou tržnici ze Slezské ulice. Tržnice podobná jako dříve. Větší změnou... zobrazit
Vinohradská tržnice x Vinohradská Vinohrady Široká Vinohradská třída, na starém obrázku Jungmannova, v pohledu od Vinohradské tržnice směrem... zobrazit
Vinohradská x Hlavní nádraží Vinohrady Pohled na Hlavní nádraží z Vinohradské.  Místo, kudy kdysi vedly hradby mezi Novým Městem... zobrazit
Vyšehradský tunel Vyšehrad Tunel skrz Vyšehradskou skálu v pohledu od Výtoně (severní strana). Zprovozněn byl na... zobrazit
#Pamětní desky
Název Území Popis
August Šenoa, Karlovo náměstí čp. 555/31 Nové Město Chorvatský spisovatel, novinář a překladatel čekého původu, který v Praze studoval a tvořil v... zobrazit
Karel Pavlík, Na Folimance čp. 2153/19 Vinohrady Kapitán čs. armády Karel Pavlík se narodil 19. října 1900 v Hradových Střimelicích, byl... zobrazit
Památce obětí leteckého bombardování Prahy v letech 1944-1945, Karlovo náměstí čp. 500/37 Nové Město Městská část Praha 2 vytvořila u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války desku památce... zobrazit
Zdeněk Mančal, Moravská 1387/45 Vinohrady Pamětní deska na domě v Moravské ulici č. 45 připomíná, že tu žil legendární... zobrazit
#Organizace
Název Území Popis
Československá obec legionářská (ČsOL) Nové Město Československá obec legionářská z.s. (ČsOL) je spolek, sdružující veterány československého... zobrazit
Český rozhlas Nové Město Český rozhlas (Čro) je významnou institucí síldící v Praze 2 ve známé budově v ulici... zobrazit
Divadlo na Vinohradech Vinohrady Divadlo na Vinohradech je stálým repertoárovým souborovým činoherním divadlem, zřizovaným jako... zobrazit
Novoměstská radnice, organizace Nové Město Od 1. 1. 2007 je Novoměstská radnice samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.... zobrazit
Sokol Královské Vinohrady Vinohrady Sokol byl na Královských Vinohradech založen nedlouho po jejich povýšení na město - 27. února 1887... zobrazit
Sokol Pražský Nové Město Sokol resp. Tělocvičná jednota pražská Sokol byl jedním z prvních spolků založených po pádu... zobrazit
Sokol Vyšehrad Vyšehrad Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad vznikla 20. dubna 1890. V té době již byl Vyšehrad součástí... zobrazit
Spolek Vltavan v Praze Nové Město Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském... zobrazit
#Aktuality a zajímavosti
Název Popis
Co nového v Encyklopedii za 2. čtvrtletí 2019? Hesla v Encyklopedii Prahy 2 neustále doplňujeme. Ve 2. čtvrtletí 2019 přibylo 78 hesel.... zobrazit
Zajímavosti v Novinách Prahy 2, červenec 2019 Měsičník Noviny Prahy 2 přináší zajímavé články na téma kultura a historie. V červencovém... zobrazit
#Stavby
Název Území Popis
Doprava a sklad dekorací Národního divadla, dříve malírny Nové Město Stavbu sloužící původně jako umělecké malírny a sklady dekorací vystavěl pro potřeby Národního... zobrazit
Kříž kostelů Karla IV. Nové Město Karel IV. postupoval při zakládání Nového Města pražského (zal. 1348) podle promyšlené koncepce.... zobrazit
#Publikace
Název Popis
Heydrichiáda v ulicích Prahy 2 (J. Čvančara, V. Janík) Vydala městská část Praha 2. Autoři Jaroslav Čvančara, ing. Vlastislav Janík. Rok vydání 2017.... zobrazit
Jsme s vámi, buďte s námi (red. Kateřina Veselá) Vydala městská část Praha 2. Odpovědná redaktorka Kateřina Veselá. Rok vydání 2018. Brožura, 50... zobrazit
Kaple Božího Těla a Krve (Petr Stančík) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Petr Stančík. Rok... zobrazit
Katalog kulturních nemovitých památek na území městské části Praha 2 Vydala městská část Praha 2. Zpracováno v návaznosti na dokument Aktualizace programu regenerace... zobrazit
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Jiří I. Laňka) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Jiří Ignác Laňka... zobrazit
Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Kostel sv. Ignáce z Loyoly (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce (Matěj Čadil, Jan Kotous) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil, JUDr... zobrazit
Kostel sv. Ludmily (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Kostel sv. Štěpána a rotunda sv. Longina (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Kostel sv. Václava na Zderaze (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Kostely Prahy 2 (Matěj Čadil) Vydala městská část Praha 2 (ediční řada brožur o kostelích Prahy 2). Autor textu Matěj Čadil. Foto... zobrazit
Místa vzdoru (Petr Blažek) Pro městskou část Praha 2 vydalo nakladatelství Pulchra. Autor textu Petr Blažek. Rok vydání 2017.... zobrazit
Popel Popeleční středy (red. Kateřina Veselá) Vydala městská část Praha 2. Odpovědná redaktorka Kateřina Veselá. Rok vydání 2015. Brožura, 52... zobrazit
Publikace vydané městskou částí Praha 2 (PDF) Městská část vydává publikace o Praze 2, jejichž účelem je propagace a osvěta zejména v oblastech... zobrazit
Rudolf Rokl (vzpomínky) Vydala městská část Praha 2. Rok vydání 2017.Vzpomínková brožura. 36 stran. zobrazit
Stavby století republiky 1918-2018 v Praze 2 (kolektiv autorů) Vydalo nakladfatelství FOIBOS BOOKS. Text a fotografie připravil kolektiv autorů, vedoucí projektu... zobrazit
Století městské části Praha 2 v lidských osudech, 1918-2018 (L. Cvrček, P. Fabiani) Pro  městskou část Praha 2 vydal KUKLIK.CZ. Autoři Lukáš Cvrček a Pavel Fabini. Rok... zobrazit
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 (Martin Šmok a kol.) Vydala městská část Praha 2. Autor Martin Šmok a kolektiv autorů. Rok vydání 2015. Vazba, 174 stran... zobrazit
Svatoludmilská místa Prahy 2 (M. Opatrná, N. Weissová) Vydala městská část Praha 2. Text Marie Opatrná, Nina Weissová.  Fotografie M. Kolář. Rok... zobrazit
#Události
Název Území Popis
Knihovna na Vinohradech, otevření Vinohrady Jedna z nejstarších knihoven v celé Praze má nyní své sídlo na Vinohradské třídě 69. Za... zobrazit
#Území
Název Popis
Městská část Praha 2 (charakteristika území) Městská část Praha 2 patří k centrálním částem hlavního města. Současné vymezení hranic bylo určeno... zobrazit
Nové Město Nové Město je dnes městská čtvrť (část obce) a katastrální území s rozlohou 3,34 km2, jehož... zobrazit
Vinohrady Vinohrady (do roku 1960 Královské Vinohrady) jsou městskou čtvrtí (část obce) a katastrálním územím... zobrazit
Vyšehrad Dnešní katastrální území Vyšehrad s rozlohou 0,36 km2 leží celé v hranicích městské části... zobrazit
#Plastiky
Název Území Popis
Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic Vyšehrad Symbolický hrob - památník obětem nacismu a komunismu z řad kněží, řeholnic a ... zobrazit
Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů Vyšehrad Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů tvoří... zobrazit
#Osobnosti
Název Území Popis
Václav Benda Nové Město Politik, představitel disentu a polistopadového hnutí zobrazit
Irena Bernášková Představitelka protinacistického odboje. zobrazit
Tomáš Bím Nové Město Akademický malíř a grafik. zobrazit
Friedl Dicker-Brandeisová Nusle Rakouská a československá malířka, výtvarnice a pedagožka židovského původu. Po zatčení nacisty... zobrazit
Ivan Brtna Nové Město Akademický malíř, grafik, pedagog. Ivan Brtna se narodil 28. března 1948 v Rumburku, zemřel 15.... zobrazit
František Černý Divadelní historik, teoretik a kritik zobrazit
Soňa Červená Nové Město Světově uznávaná operní pěvkyně a herečka z významné umělecké rodiny zobrazit
Eduard Cmunt Vinohrady Lékař, profesor balneologie, průkopník české fyzikální terapie, balneologie a ... zobrazit
Alois Eliáš Vinohrady Voják, politik, předseda protektorátní vlády, za odbojovou činnost popraven nacisty. zobrazit
Dagmar Evaldová Vinohrady Celoživotní Sokolka, vychovatelka. Otec a strýc popraveni nacisty za odbojovou činnost. Pamětnice... zobrazit
Anna Fárová Vinohrady Historička a teoretička fotografie, překladatelka, VŠ pedagožka. zobrazit
Stanislav Fišer Vyšehrad Herec, dabér zobrazit
Zina Freundová Překladatelka, signatářka Charty 77, členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných zobrazit
Radim Hladík Vinohrady Rockový kytarista, skladatel.  zobrazit
Milan "Mejla" Hlavsa Nové Město Baskytarista, zpěvák, skladatel. zobrazit
Václav Hudeček Vinohrady Houslový virtuos zobrazit
Jaroslav Hutka Nové Město Folkový hudebník, skladatel a písničkář, signatář Charty 77. V rámci estébácké akce Asanace... zobrazit
Joy Kadečková Členka WAAF RAF, Svazu bojovníků za svobodu, Svazu letců ČR, překladatelka zobrazit
Naděžda Kavalírová Předsedkyně Konfederace politických vězňů zobrazit
Antonín Klimek Historik, spisovatel zobrazit
Vladimír Kotinský Představitel protinacistického odboje. zobrazit
Josef Koutecký Nové Město Český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu.... zobrazit
František Langer Spisovatel a dramatik, vojenský lékař. zobrazit
Adolf Liebscher Český malíř, příslušník generace Národního divadla. Jeden z nejpopulárnějších umělců 80. a 90... zobrazit
Arnošt Lustig Spisovatel, publicista a scénárista. zobrazit
Tichomir Mirkovič Válečný veterán, legionář a partyzán. Působil v letech druhé světové války jako partyzán během... zobrazit
František Müller Veterán západní fronty, letec. zobrazit
Bořivoj Nechvátal Vyšehrad Vědec, archeolog a historik, jehož profese a život jsou půl století bytostně spjaty s... zobrazit
Gustav Oplustil Vinohrady Dramaturg, scénárista, režisér a herec zobrazit
Antonín Panenka Fotbalový reprezentant zobrazit
Karel Pavlík Vinohrady Kapitán československé armády Karel Pavlík (in memoriam povýšený na plukovníka) se narodil 19.... zobrazit
Petr Pavlík Akademický malíř. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ale během normalizace se jako... zobrazit
Břetislav Pojar Režisér, scénárista a výtvarník animovaných filmů, profesor FAMU zobrazit
Rudolf Rokl Klavírista, skladatel, aranžér. zobrazit
Ladislav Sitenský Vinohrady Oceňovaný fotograf, kronikář 20. století včetně 2. světové války.  zobrazit
Antonín Sládek Malíř zobrazit
Zdeněk Šputa Malíř, sochař, designér. zobrazit
Vilém Ströminger Vinohrady Portrétní fotograf, spolupracovník filmových společností, předseda Svazu československých... zobrazit
Josef Suk ml. Významný český houslový virtuóz, violista a dirigent. zobrazit
Václav Tošovský Nové Město Lékař, dětský chirurg, spisovatel zobrazit
Vlastimil Venclík Dramatik, scenárista, režisér a herec. V 60. letech nastoupil ke studiu FAMU. Na počátku... zobrazit
Ája Vrzáňová Krasobruslařka zobrazit
Olbram Zoubek Sochař zobrazit