FOIBOS BOOKS s.r.o.

Vydavatelství FOIBOS BOOKS s.r.o. se specializuje na prezentaci a propagaci architektonického dědictví prostřednictvím výstav, přednášek a vydáváním publikací. V minulých letech připravili úspěšné projekty Slavné vily, Slavné stavby, edici knih UNESCO nebo monografie významných architektů. Jednou z vydaných knih je titul Slavné stavby Prahy 2. Realizuje také projekt Stavby století republiky 1918-2018. Sídlí v Trmalově vile v Praze 10, kde působí i jako Kotěrovo centrum architektury v čele s Dr. O. Janotou. Spolupracuje s týmem autorů zaměřených na historii architektury, kteří se podíleli i na článcích pro Encyklopedii Prahy 2 se zaměřením na stavby a architekturu. Koordinátorem autorského týmu je Eva Šinclová (roz. Pavlíková).

www.slavnestavby.cz
www.trmalovavila.eu
https://www.facebook.com/SlavneStavby

Sdílet

Vydavatelství FOIBOS BOOKS s.r.o. se specializuje na prezentaci a propagaci architektonického dědictví prostřednictvím výstav, přednášek a vydáváním publikací. V minulých letech připravili úspěšné projekty Slavné vily, Slavné stavby, edici knih UNESCO nebo monografie významných architektů. Jednou z vydaných knih je titul Slavné stavby Prahy 2. Realizuje také projekt Stavby století republiky 1918-2018. Sídlí v Trmalově vile v Praze 10, kde působí i jako Kotěrovo centrum architektury v čele s Dr. O. Janotou. Spolupracuje s týmem autorů zaměřených na historii architektury, kteří se podíleli i na článcích pro Encyklopedii Prahy 2 se zaměřením na stavby a architekturu. Koordinátorem autorského týmu je Eva Šinclová (roz. Pavlíková).

www.slavnestavby.cz
www.trmalovavila.eu
https://www.facebook.com/SlavneStavby

Zobrazuji 1 - 64 z celkového počtu 64 položek.Zobrazit grafický výpis
#Stavby
Název Území Popis
Činžovní dům č.p. 1564 Vinohrady Moderně pojatý řadový dům v Chopinově ulici navrhl architekt Bohumil Waigant, žák slavného Jana... zobrazit
Činžovní dům č.p. 388 Nové Město Dům byl postaven podle plánů architekta Jaroslava Vomáčky roku 1911 na místě dřívějšího domu U... zobrazit
Činžovní dům č.p. 389 Nové Město Tak jako řada okolních domu na Rašínově nábřeží, tak i dům č.p. 389 nahradil během asanace Podskalí... zobrazit
Činžovní dům č.p. 407 Nové Město Z let 1912–1913 pochází pozdně secesní činžovní dům od stavitele Miroslava Buriánka. Čtyřpatrová... zobrazit
Činžovní dům č.p. 409 Nové Město Součástí řadové činžovní zástavby na Rašínově nábřeží je pozdně secesní dům navržený architektem... zobrazit
Činžovní dům čp. 1618-II Nové Město Dům, vystavěný v 80. letech 19. století, slouží v dnešní době jako hotel. Podle dochovaných skic... zobrazit
Činžovní dům čp. 2013-II Nové Město Počátkem 20. století, kdy docházelo k rozsáhlým úpravám nábřeží, vznikl také dům, jenž vyniká... zobrazit
Činžovní dům čp. 2014-II Nové Město Neobarokní nárožní dům  byl postaven současně se sousedním domem č. p. 2013. Jeho vznik je spjat s ... zobrazit
Činžovní dům čp. 564-II, U Bílého lva Nové Město Nájemní dům s neorenesanční fasádou navazuje na původní středověkou parcelaci. Je tvořen čtyřmi... zobrazit
Činžovní dům s lékárnou U Spasitele č.p. 1411 Nové Město Klasicizující měšťanský dům se nachází ve Vyšehradské ulici. V přízemí domu se nachází lékárna U... zobrazit
Činžovní dům U Prasátků č.p. 397 Nové Město Třípatrová budova v Trojické ulici byla postavena roku 1897 podle návrhu stavitele a zároveň... zobrazit
Činžovní dům, Italská 36/25 Vinohrady Čtyřpodlažní neorenesanční dům v Italské ulici je hodnotný svým architektonickým provedením a... zobrazit
Dům na Karlově náměstí čp. 288/17 Nové Město Vystavěl roku 1894 c. k. stavitel Rudolf Tereba na místě někdejšího domu U Božích muk či U Sedlerů... zobrazit
Fara č.p. 1991, Vyšehradská Nové Město Architektonicky i urbanisticky hodnotná budova bývalé fary je součástí areálu se zahradou s... zobrazit
Fara č.p. 430, Vyšehradská Nové Město Klasicistní dům se nachází v pohledově exponované nárožní poloze. Dodnes slouží jako fara při... zobrazit
Fara č.p. 443, Apolinářská Nové Město Hodnotný barokní dům z první poloviny 18. století byl původně postaven pro vikáře od sv. Apolináře... zobrazit
Fara u sv. Štěpána Nové Město Na místě dnešní farní budovy se ve středověku nacházela starší stavba sloužící ke stejným účelům.... zobrazit
Hlavův ústav Nové Město Název budovy, kde sídlí patologicko-anatomický ústav, je odvozen od jména svého zakladatele... zobrazit
Kanovnický dům č.p. 447 Nové Město V těsném sousedství kostela sv. Apolináře byl koncem 14. století založen kanovnický dům pro nově... zobrazit
Kaple sv. Rodiny Vinohrady Malá kaplička zakončena sanktusníkem byla na pozemku Karla Bepty vystavěna roku 1755. Správcem této... zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice Nové Město Římskokatolický kostel v Trojické ulici v Podskalí (Nové Město).  Počátky původně gotické kaple... zobrazit
Kostel sv. Kosmy a Damiána Nové Město Kostel svatých Kosmy a Damiána je raně barokní stavba v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech).... zobrazit
Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku Nové Město Řád servitů, který nechal postavit nynější chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice, se za vlády Karla... zobrazit
Lékařský dům Nové Město Sokolská 31 František Vahala 1929-1931 Novodobá architektura, postavená v letech 1929 - 1931.... zobrazit
Měšťanský dům č.p. 421 Nové Město Klasicistní dům se rozkládá na lichoběžném půdorysu a je dokladem původní zástavby Vyšehradské... zobrazit
Měšťanský dům čp. 562-II Nové Město Řadový neorenesanční dům navržený Josefem Blechou není významný jen svými dochovanými prvky v ... zobrazit
Měšťanský dům Štefánikův č.p. 486 Nové Město Sokolská 33, Ječná 42, Kateřinská, Praha 2 – Nové Město Jan Zázvorka, Vojtěch Kerhart 1929–1930 zobrazit
Měšťanský dům U Českého bratra čp. 477-II Nové Město V jádru klasicistní dům postavený na gotické parcele dokazuje středověký zakřivený tvar Lípové... zobrazit
Měšťanský dům U Kolíbalů č.p.420 Nové Město Barokní stavba ve Vyšehradské ulici je dokladem původní zástavby Podskalí ještě před jeho asanací.... zobrazit
Měšťanský dům U Kozolupských č.p. 426 Nové Město Řadový dvoupatrový dům je dokladem původní zástavby ve Vyšehradské ulici. Hlavní průčelí do ulice... zobrazit
Měšťanský dům U Stříbrného melounu čp. 457-II Nové Město Na místě dnešního domu U Stříbrného melounu stál do 18. století středověký objekt, který byl... zobrazit
Měšťanský dům U sv. Václava č.p. 419 Nové Město Klasicistní dvoupatrový dům je poznamenaný mnoha dílčími úpravami. Dominantou a zároveň domovním... zobrazit
Měšťanský dům U Zítků č.p. 12 Nové Město V jádru gotický dům postavený na nepravidelném půdorysu v sousedství Novoměstské radnice ve... zobrazit
Měšťanský dům U Zlatého kříže čp. 516-II Nové Město Klasicistní dům postavený v druhé polovině 19. století, později rozšířený architektem Lieblem,... zobrazit
Novoměstská radnice Nové Město Nejvýznamnějším gotická stavba na Novém Městě. Byla vybudována  na konci 14. století, v době... zobrazit
Novoměstské opevnění Nové Město Innocenzo Conti, C. Geer, Giovanni Pieroni a Carlo Lurago zobrazit
Palác Mladotovský, zv. Faustův dům (dvůr Opavských vévodů) Nové Město Pražské sídlo Opavských vévodů stálo na místě dnešního Mladotovského paláce již při zakládání... zobrazit
Palác YMCA – Spolkový dům č.p. 563 Nové Město Funkcionalistický šestipatrový dům stojící v Žitné ulici navrhl významný architekt Oldřich Tyl.... zobrazit
Proboštství Křižovníků Božího hrobu (klášter Na Zderaze) Nové Město Klášter řádu křižovníků – strážců Božího hrobu tvořil celek se zaniklým kostelem sv. Petra a Pavla... zobrazit
Restaurace Vltava čp. 2084-II Nové Město Dřevěná stavba je jedním z dokladů společenského života na Vltavské náplavce i v období první... zobrazit
Sanatorium (Ondřeje Schneidera) č.p. 1771 Nové Město Nárožní budova ulic Ke Karlovu a Na Bojišti je význačná svým kruhovým arkýřem. Navržena byla... zobrazit
Secesní vila Na Libušince Vyšehrad Mezi lety 1912 až 1913 postavil architekt Emil Králíček na Rašínově nábřeží vilu ve stylu... zobrazit
Sequensova vila Vyšehrad Rodinný dům učitele Františka Sequense a jeho ženy Zdeny byl proveden podle návrhu architekta... zobrazit
Škola čp. 536-II (bývalý špitál při kostele sv. Štěpána) Nové Město Nápis nad portálem s chronogramem 1617 svědčí o době již dokončené přestavby části bývalé školy na... zobrazit
Škola střední ekonomická č.p. 1971 Vinohrady Za pouhý jeden rok byla pro Grémium pražského obchodnictva postavena podle projektu Františka... zobrazit
Vila Pod Zvonařkou čp. 1746/7, zv. Roubenka Vinohrady Stavba umístěná v zahradě nedaleko ústí železničního tunelu připomíná český a moravský roubený... zobrazit
Všeobecná fakultní nemocnice (bývalá Všeobecná nemocnice a novoměstský Ústav šlechtičen) Nové Město U nemocnice 2, Pod Karlovem, čp. 502/II a 499/II, Praha 2–Nové Město Marcantonio Canevalle, Jan... zobrazit
#Publikace
Název Popis
Slavné stavby Prahy 2 (M. Platovská a kol.) Vydavatel FOIBOS BOOKS. Marie Platovská ed. a  kol. (Pavel Vlček, Petr Kratochvíl, Klára Benešovská... zobrazit
#Osobnosti
Název Území Popis
Josef Chochol Vyšehrad Architekt českého kubismu. Josef Chochol se narodil 13. listopadu 1880 v Písku a zemřel 6.... zobrazit
Kilián Ignác Dientzenhofer Nové Město       Český architekt a stavitel německého původu. Kilián Ignác Dientzenhofer se narodil 1.... zobrazit
Alois Dryák Vinohrady Architekt a dekoratér. Alois Dryák se narodil 24. února 1872 v Olšanech a zemřel 6. června 1932 v... zobrazit
Josef Hlávka Nové Město Český architekt, stavitel, mecenáš a vlastenec Josef Hlávka se narodil 15. února 1831 v Přešticích... zobrazit
Jaroslav Horejc Nové Město Československý sochař, návrhář uměleckořemeslných předmětů, čelný představitel dekorativismu,... zobrazit
Josef Jiříkovský Vinohrady Sochař, medailér a člen SVU Mánes Narodil se 4. února 1892 v Praze a zemřel 10. listopadu 1950... zobrazit
Karel Kotas Český architekt, žák zakladatele české moderny Jana Kotěry Karel Kotas se narodil 20. ledna 1894 v... zobrazit
Bohumír Kozák Rodák z jihozápadní Moravy, architekt, teoretik a památkář. Bohumír Kozák se narodil 4. prosince... zobrazit
Jaromír Krejcar Architekt, pedagog a designér, funkcionalista. Jaromír Krejcar se narodil 25. července 1895 v... zobrazit
Jan Laichter Český nakladatel, knihkupce a autor próz. Jan Laichter se narodil 28. prosince 1858 v Dobrušce a... zobrazit
Carlo Lurago Carlo Lurago se narodil roku 1615 v Pellio Inferiore, zemřel 22. října 1684 v Pasově. Barokní... zobrazit
Josef Mařatka Nové Město Český sochař, pedagog. Narodil se 21. května 1874 v Praze (Nové Město), zemřel 20. dubna 1937 v... zobrazit
Vlado Milunić Československo-jugoslávský architekt a pedagog. Vlado Milunić se narodil 3. března 1941 v Záhřebu... zobrazit
Frank O´Gehry Kanadsko-americký architekt židovského původu. Frank O´Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském... zobrazit
Josef Schulz Český architekt, restaurátor, designér a pedagog. Josef Schulz se narodil 11. dubna 1840 v Praze a... zobrazit
Josef Zasche Český architekt německé národnosti. Josef Zasche se narodil 9. listopadu 1871 v Jablonci nad Nisou... zobrazit