Fotografie J. Vilíma z přelomu 19. a 20. století

Základní škola Praha 2, Jana Masaryka (Vinohrady)

ZŠ Jana Masaryka

Vyučování v Základní škole Praha 2, Jana Masaryka, probíhá od 1. září 2007 podle Školního vzdělávacího programu Studánka (Studium a noví kamarádi). Škola je zařazena Státním zdravotním ústavem mezi Školy podporující zdraví.

Historie

O výstavbě nové školní budovy v ulici Jana Masaryka (tehdy Čelakovského) rozhodlo obecní zastupitelstvo města Královské Vinohrady 18. února 1885. Návrh nové budovy předložil vrchní městský inženýr a pozdější ředitel městské stavební kanceláře Josef Franzl, projekt vypracoval městský inženýr a architekt Antonín Turek a stavebních prací se ujal stavitel Antonín Dvořák. Práce se započaly 7. dubna 1885 a dokončeny byly za pouhého půl roku, 3. října 1885. Budova měla 14 učeben, tělocvičnu, ředitelnu, sborovnu a kabinety. Vysvěcení školy proběhlo 18. října 1885.

Vyučování narušila 1. světová válka, kdy výuka probíhala střídavě a budova sloužila vojsku. Další pohromu představovala pro školu mobilizace v roce 1938, když byla 24. října zabrána vojenskou správou. Po vypuknutí druhé světové války byla řada učitelů nasazena na práci v Německu a na jejím sklonku, 14. února 1945, byla budova poškozena náletem spojenců. Budovu se podařilo během prázdnin opravit a 3. září 1945 v ní začal nový školní život. V roce 1953 se škola stala 72. osmiletou střední školou a ve školním roce 1957/1958 se proměnila na základní devítiletou školu. Zřizovatelem základní školy Praha 2, Jana Masaryka, je Městská část Praha 2.

Budova

Budova školy za celou dobu existence nezměnila vnější podobu. Třípatrovou budovu na půdorysu písmene E zdobí na uličním průčelí nad okny obloukové a segmentové Fronton – štítový nástavec nad oknem nebo portálem frontony, ve frontonu nad portálem je umístěna reliéfní podobizna Jana Ámose Komenského. Nároží jsou zakončena Balustráda – zábradlí z kuželek balustrádovou Atika - zeď nad hlavní římsou, kryjící střechu atikou.

Galerie: 
Škola Praha 2, Jana Masaryka (Foto M. Polák, březen 2021)
Škola Praha 2, Jana Masaryka (Foto M. Polák, březen 2021)
Portál školy (Foto M. Polák, 2021)
Reliéfní portrét J. A. Komenského nad vchodem (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Název: ZŠ Praha 2, Jana Masaryka

Umístění: Jana Masaryka 400/21

Návrh: Josef Franzl

Projekt: Antonín Turek

Stavitel: Antonín Dvořák

Výstavba: od 7. dubna 1885 do 3. října 1885

Adresa
Jana Masaryka 400/21
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 16.9536" N, 14° 26' 15.2952" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 6.2.2023 14:49
Datum vytvoření: 22.3.2021 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?