Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal

Nájemní dvojdům Legerova čp. Legerova čp. 934/66, 935/68 (Vinohrady)

Původně na této lokalitě stál bastion sv. Xaveria, který se nacházel přímo před Slepou bránou, přičemž nároží Jugoslávské, Legerovy a Vocelovy ulice zaujímá místo, kde probíhala líce tohoto bastionu. Po zbourání hradeb se na rozhraní Nového Města pražského a Královských Vinohrad stavělo již od sedmdesátých let 19. století, ale tato parcela se zastavěla až v devadesátých letech.

Historie

Stavitel a architekt Karel Janda zde v letech 1895 až 1896 vybudoval výstavný čtyřpatrový dvojdům ve stylu pozdního historismu, který měl představovat jakousi vstupní bránu do Královských Vinohrad. Soubor vyrostl při hlavní komunikaci, propojující pohledově chrám sv. LudmilyNovým Městem pražským.

Pro Tomáše J. Maděru a jeho Soukromou obchodní školu došlo roku 1926 ke stavebnímu sloučení domů i provedení nástavby 5. patra a zároveň se modernizovala nároží. Projekt této přestavby vypracovali architekti Tomáš Pražák a Pavel Moravec. V letech 1930 až 1931 vznikly plány, na kterých je ve dvou třetinách přízemí zakreslena kavárna. Pocházejí od stavitele Emila Schlogla, Stavebně podnikatelské družstvo v Praze. Roku 1951 byly byty změněny na kanceláře a zásadní zásah do dispozice přízemí měla výstavba Metra trasy C, kdy v domě vznikl výstup ze stanice I. P. Pavlova. V devadesátých letech 20. století semrealizovala rekonstrukce na administrativní dům Commerzbank.

Popis

Dvojdům stojí na rohu Jugoslávské, Legerovy a Vocelovy ulice. Obchodní parter tvoří prosklené výkladce a hlavní průčelí, směřující do Legerovy ulice, má ve vyšších podlažích na krajích vystupující mělké rizality a mezi nimi šestiosou fasádu. V 1. patře tvoří výzdobu rizalitů kartuše, ve 2. vázy a ve 3. patře sochy. Fasáda v Jugoslávské má v západní části obdobně zdobený rizalit a dále osm okenních os. Obdobně je řešeno též průčelí ve Vocelově ulici, ale vedle rizalitu se nachází šest okenních os. Expresivně pojatá puristická nároží mají jednu okenní osu, tvořenou velkými okny.

Autoři

Architekt a stavitel Karel Janda (1849/1850 – ?) je představen v Encyklopedii Prahy 2 u Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily.

Architekti Tomáš Pražák (1890–1947) a Pavel Moravec (1891–1979) mají v Encyklopedii samostatné medailony.

Současnost

Vizuálně je dvojdům v dobrém stavu. V přízemí sídlí banka a nachází se zde vstup do metra.

Galerie: 
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, foto P. Líbal
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, Archiv ÚMČ Praha 2
Nájemní dvojdům Legerova čp. 934/66, 935/68, Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění: Legerova 66, 68, Jugoslavská 1, Vocelova 2, čp. 934/XII, 935/ XII, Praha 2 – Vinohrady

Architekti: Karel Janda

Tomáš Pražák, Pavel Moravec

Realizace: 1895 – 1896

Přestavba: 1926

Adresa
Legerova čp. 934/66
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 32.3832" N, 14° 25' 49.476" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol.: UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 976-977
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 275-276, 434, 525
Datum poslední aktualizace: 25.9.2023 17:42
Datum vytvoření: 12.9.2023 11:38

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?