Novorenesanční nájemní dům, Anglická čp. 387/3

Hlavní záložky