Nájemní dům "New York", U Havlíčkových sadů čp. 1526/7

Hlavní záložky