Konstantinka

Sdílet

Hlavní záložky

Náměstí Míru, prostor nad stanicí metra. Vlevo Korunní, vpravo tramvaj zatočí do Francouzské (foto Milan Polák, r. 2017)

Konstantinka (Vinohrady)

Zaniklá usedlost Konstantinka

Na území dnešní městské části Praha 2 se již ve středověku rozkládaly úrodné vinohrady a při nich později vznikly usedlosti. Patřila mezi ně i vinice Konstantinka, po které však do současnosti nic nezbylo.

Sdílet

Historie

Zmínka o vinici Konstantince pochází již z 15. století. Je ověřeno, že vinohrad měl rozlohu 18 strychů, tedy asi 5,2 hektarů. Kromě usedlosti čp. 76 k němu patřily stáje a hospodářské budovy a vlastnil ho novoměstský měšťan Duchek Košík. Stavení stálo přibližně v místě nynější stanice metra na náměstí Míru, tzn. v jihovýchodní části náměstí. Ve starých análech se uvádí, že na konci 18. století patřila usedlost „měšťance Barboře Jedličkové, ovdovělé Troníčkové“.

Pozemky Konstantinky odkoupil na přelomu 18. a 19. století Jakub baron Wimmer a také zde založil své proslulé sady. Po baronově smrti se Konstantinka stala majetkem J. Kuchynky a později jeho dědiců. V roce 1878 otevřel Ladislav Kuchynka v místech dnešní Francouzské ulice hostinec a pojmenoval ho po sobě Kuchynka. Záhy však i v těchto místech došlo po roce 1880 k rozparcelování a v témže roce se začaly stavět činžovní domy a vznikla Francouzská ulice.

Podle Seznamu míst v Království Českém z roku 1878 tvořily politickou a katastrální obec Královské Vinohrady kromě dalších míst (např. Vondračka, Cikánka, Folimanka, Šafránka, Kleovka ...) také usedlost Konstantinka s čp. 76 a 79 a 80.

Na někdejších polích.o něco severněji, kde se obilí pěstovalo ještě v roce 1884, bylo právě téhož roku založeno krásné Purkyňovo náměstí (dnes náměstí Míru), centrum Královských Vinohrad.

V těsném sousedství vinice Konstantinky se rozkládal celkem rozsáhlý majetek usedlosti Prkénka, bývala tady ještě vinice a usedlost Bubáková.

Galerie: 
Přibližně v těchto místech stávala ještě na konci 19. století Konstantinka (archiv Milpo)
Katastrální území

Název: Konstantinka

Umístění: náměstí Míru 

Výstavba: polovina 15. století

Zanikla: 1880

Adresa
náměstí Míru
Francouzská
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.9892" N, 14° 26' 14.9676" E
Odkazy a literatura:
POLÁK, M. a kol.: Město Královské Vinohrady. Praha : MILPO MEDIA 2009.
BRONCOVÁ, D.a kol.: Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007.
Datum poslední aktualizace: 10.4.2021 19:37
Datum vytvoření: 16.10.2020 12:36