Proměny v čase

Místa Prahy 2, ulice, náměstí, stavby aj.,  jejichž proměny v čase můžete porovnávat na historických a současných fotografiích.
Pozn.: Připravujeme obdobné porovnání mapových výřezů z různých období.   

Sdílet