Proměny v čase

Místa Prahy 2, ulice, náměstí, stavby aj.,  jejichž proměny v čase můžete porovnávat na historických a současných fotografiích. Najdete zde k porovnání i sady výřezů z map různého stáří.