Proměny v čase

Sady Svatopluka Čecha

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Sady Svatopluka Čecha se rozkládají mezi ulicemi Vinohradskou, Slezskou, Šumavskou a U Vodárny. Jejich rozloha je 2,33 ha a leží ve výšce 250–265 metrů n. m. V místě dnešního parku se kdysi rozkládaly Růžové sady, které založil na svých rozlehlých pozemcích za Žitnou branou Jakub baron Wimmer na konci 18. století. Původně zde stávala usedlost Nigrinka. Sady ležely jen kousek za městskými hradbami, a tak se staly častým cílem nedělních výletů mnohých Pražanů. V roce 1893 byly jeho pozemky rozparcelovány a na nich postaveny činžovní domy, jen malá část se zachovala v  ...

Stránky