Proměny v čase

Nuselské schody

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Důležitým dopravním počinem na Královských Vinohradech bylo vybudování Nuselských schodů. Schody vedou do ulice Šafaříkovy po návrší k Nuselské ulici a vytvořily tak pro pěší nejkratší spojení mezi Vinohrady a Nuslemi. Již odedávna zde byly vydlážděny primitivní schody z drobného kamene; r. 1891 zřízeny schody nynější ze žulových stupňů s odpočívadly, jež jsou vydlážděny kamenem mozaikovým. Po obou stranách jsou schody opatřeny ozdobným železným zábradlím, za nímž byly vybudovány rigoly pro odtok dešťové vody. Schody byly vybudovány o 14 oddělení, každé ...

Stránky