Proměny v čase

Vinohradská

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Nejdelší vinohradskou ulicí je Vinohradská třída. Její název byl často měněn a jako jediná v Praze nesla postupně jména tří maršálů. Její nejstarší název byl patrně Říčanská silnice a ještě před rokem 1873 se jí říkalo Černokostelecká, podle směru, kterým se silnice ubírá. V letech 1884–1920 nesla jméno národního buditele a jmenovala se Jungmannova. Josef Jungmann se narodil 16. července 1773 v Hudlicích a zemřel 14. listopadu 1847 v Praze. Byl českým filologem, lexikografem, spisovatelem, překladatelem a národním obroditelem. Fochova (podle francouzského ma ...

Stránky