Proměny v čase

Vratislavova

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Vratislav II. se narodil okolo roku 1300 a zemřel 14. ledna 1092. Od 28. ledna 1061 byl českým knížetem a od dubna 1085 prvním českým králem z rodu Přemyslovců (král Vratislav I.) Vratislav byl druhorozeným synem knížete Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu. Sídlil na Vyšehradě, který přebudoval a roku 1070 založil vyšehradskou kapitulu. Jeho třicetiletá vláda znamenala růst prestiže a moci českého státu. Zemřel na zranění po pádu z koně. Byl pohřben ve vyšehradském klášteře. Vratislavova ulice byla v minulosti jednou z nejdůležitějších vyšehradských tepen. V roc ...

Stránky