Proměny v čase

Vyšehradská

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Vyšehrad osídlený již za eneolitu byl později osídlen slovanským a pak raně středověkým hradištěm. Byl sídlem nejprve bájných českých knížat, a později knížat historických i českých králů. Vyšehradská ulice vychází z Karlova náměstí a podél Emauz míří k Vyšehradu. Nachází se tak v místech, kudy vedla pravěká cesta, která spojovala Vyšehrad s osídlením v místech Starého Města ještě před založením Nového Města.  Ulice vznikla roku 1869 spojením severní části od Karlova náměstí po Trojickou, které se říkalo Emauzská či V Úvo ...

Stránky