Proměny v čase

Ječná

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Dlouhá a od dávných let frekventovaná Ječná ulice se jmenuje podle obchodu s ječmenem, který se soustřeďoval na zdejším tržišti, a který byl mimo jiné důležitý pro výrobu piva. Při založení Nového Města pražského v roce 1348 bylo vybráno místo pro jedno z tržišť uprostřed Karlova náměstí, dříve zvaného Dobytčí trh. Na jeho jižní straně se obchodovalo s dřívím a uhlím, na severním konci s nasolenými rybami a ve středu s vepřovým dobytkem a obilím. Proto se trh jeden čas jmenoval Svinský trh, ulice Svinská a brána v opevnění na jejím ...

Stránky