Proměny v čase

náměstí I. P. Pavlova

Přejeďte přes obrázek pro zobrazení současné / historické fotografie.
Historie
Současnost

Po svém vzniku neslo náměstí jméno Jana Amose Komenského. Tento prostor vznikl v roce 1897, a to po odstranění novoměstského opevnění, kterým byly zbytky Slepé brány. Ta se do svého zazdění v roce 1694 jmenovala Svinská. Za první republiky a krátce po válce neslo náměstí název Petra Osvoboditele, po komunistickém převratu v roce 1948 náměstí Říjnové revoluce a od roku 1952 se jmenuje do současnosti náměstí I. P. Pavlova. Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě, zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.  Byl posledním biskupem Jednoty bratr ...

Stránky