Hanuš Folkman: Pieta (Foto M. Polák, 2021)

Hanuš Folkman: Pieta (Vyšehrad)

Jan Jiří Rückl byl český sklářský průmyslník, politik a publicista.

Narodil se 12. května 12. května 1900 ve Včelničce na Pelhřimovsku, zemřel 24. srpna 1938. v Praze.

Hanuš Folkman byl český sochař a loutkař.

Narodil se 30. prosince 1876 v Praze, zemřel 10. května 1936 v Praze.

Jan Jiří Rückl pocházel ze slavné sklářské katolické rodiny. Doktorát práv získal na Sorbonně a díky rodinným vazbám se mu podařilo vybudovat dobrý kontakt s papežem Piem XI. Během příprav svatováclavského jubilea si jej papež Pius XI. zvolil za svého komořího a dostalo se mu celé řady dalších vysokých církevních vyznamenání. V Československu působil v Československé straně lidové a pozitivně ovlivnil zvolení Eduarda Beneše prezidentem. Věnoval se rovněž rozvoji rodinného sklářského podnikání a publikoval práce na téma podnikání a ekonomika. Významně se zasloužil o zřízení československého místodržitelství Řádu Božího hrobu, jehož byl čelným představitelem. Stal se dokonce náměstkem jeruzalemského patriarchy tohoto mezinárodně uznávaného rytířského řádu, jehož úplný název zní Rytířský řád svatého Božího hrobu jeruzalemského. Zemřel ve věku pouhých 38 let na leukémii a pochován byl do dominantního hrobu č. 72 rodiny Kolářovy na 15. oddělení Vyšehradského hřbitova.

Hanuš Folkman se narodil v rodině sochaře Aloise Folkmana, který pocházel z České Kamenice u Děčína. Na Královských Vinohradech bydlela rodina Folkmanů v Americké ulici č.p. 703/2. Hanuš Folkman se 16. srpna 1902 oženil s Boženou Brinbaumovou (1878–1936). Měli spolu tři dcery, RNDr. Boženu Folkmanovou (1903–1960), MUDr. Annu Folkmanovou Štulcovou (1905–1996) a Hannu Folkmanovou Moravcovou (1912–1987).

Hanuš Folkman vystudoval v letech 1897–1903 pražskou Akademii výtvarných umění, kde byl žákem J. V. Myslbeka a následně do roku 1903 studoval v Mnichově, kde za plastiku Vrchol hor obdržel cenu. V roce 1911 získal cenu České akademie věd a umění za plastiku Poznání a v roce 1913 spolu s otcem pracoval na výzdobě budovy Wilsonova nádraží.

V ruce 1912 hrál s loutkami ve svém divadle v salóně obchodního domu ve Vodičkové ulici v Praze ve prospěch Červeného kříže a téhož roku se stal členem spolku Umělecká výchova a spoluzakladatelem Loutkového divadla Umělecké výchovy.
 V roce 1916 se stal Hanuš Folkman docentem a od roku 1921 byl jmenován profesorem modelování na české technice v Praze. Následujícího roku po neshodách opustil Uměleckou výchovu a své loutky prodal do Ameriky.

Alois i Hanuš Folkmanové jsou pohřbeni na Vinohradském hřbitově.

Galerie: 
Hrob J. J. Rückla s Folkmanovou Pietou (Foto M. Polák, prosinec 2021)
Detail z hrobu 15-72 (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: Pieta

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob Jana Koláře a Jana Jiřího Rückla 15-72

Autor: Hanuš Folkman

Rok vzniku: 1929

Provedení: bronz

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Datum poslední aktualizace: 10.12.2021 19:28
Datum vytvoření: 10.12.2021 19:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?