Hlavní záložky

Dagmar Broncová
Katastrální území
Nové Město

Název: Pomník obětem totalitních režimů

Umístění: zahrada Ztracenka, Nové Město

Autor: Ladislav Sorokáč, Ondřej Tuček

Provedení: bílý kámen a černý žulový lomový kámen

Rok instalace: 2018

Adresa
Sdílet
Dagmar Broncová

Pomník obětem totalitních režimů, zahrada Ztracenka, Nové Město (Nové Město)

Pomník obětem dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je JUDr. Milada Horáková. Narodila se 25. 12. 1901 a zemřela násilnou smrtí 27. 6. 1950. V jejím životě se prolínaly dva totalitní režimy, nacistický a komunistický. Milada Horáková byla mezi prvními oběťmi komunistických perzekucí. Ve vykonstruovaném procesu byla obviněna za údajnou špionáž a velezradu a 27. června 1950 byla popravena na dvoře Pankrácké věznice. Společně s ní bylo souzeno dalších dvanáct osob.

Kamenný pomník a jeho druhá část, kovový sloupek s textem, je umístěn v zahradě Ztracenka. Byl sem instalován 1. října 2018. Slavnostního pietního aktu se zúčastnila i dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Na sloupku stojí text: K uctění památky obětí dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená JUDr. Milada Horáková.

Zřízení pomníku inicioval a financoval Klub dr. Milady Horákové, z. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 2. Záměr postavit pomník byl stvrzen memorandem, které 21. dubna 2015 podepsali starostka Prahy 2 Jana Černochová a předseda Klubu dr. Milady Horákové František Šedivý. Památník byl vybudován za finanční podpory hl. m. Prahy a MČ Praha 2, která poskytla i prostor pro umístění. Návrh díla vzešel z veřejné výtvarné soutěže.

Památník má podobu dvou surových, neopracovaných balvanů, které svírají bílý mramorový oblázek. Je to symbolická varianta srdce drceného kamennými kvádry. „Je to jakási alegorie o boji mezi dobrem a zlem. Památník znázorňuje hrubost a zároveň jemnost, něčí špinavost a něčí čistotu,“ řekl L. Sorokáč. Architekt Ondřej Tuček, který je zpracovatelem dokumentace návrhu uměleckého díla, uvedl: „Životní osud Milady Horákové je krystalicky čistým zosobněním střetu člověka s absurdním a nelidským zlem. Náš návrh reflektuje tento střet zobrazením čistého bílého oblázku uprostřed... jeho neposkvrněná bělost symbolizující nejen dobrotu a laskavost Milady Horákové, ale v přeneseném smyslu všech bojovnic proti totalitě, odolává v abstraktním smyslu nejen vnějšímu, hmatatelnému tlaku, ale i nehmotným silám, času a vodě. Balvany z černého žulového lomového kamene proti tomu symbolizují snadno identifikovatelné a hrozivé zlo, kterému málokdo dokáže otevřeně vzdorovat.“

Ak. sochař Ladislav Sorokáč se narodil 22. 5. 1963 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku, nyní žije v Sázavě.

Ing. arch. Ondřej Tuček žije v Praze 7. Navrhuje rodinné domy, veřejné budovy a jejich interiéry, věnuje se urbanismu. Za svou práci byl již několikrát oceněn: Best of Realty – zvláštní cena poroty 2018, Nominace na Českou cenu za architekturu 2016, Nominace na Cenu Klubu Za starou Prahu 2016.

Katastrální území
Nové Město

Název: Pomník obětem totalitních režimů

Umístění: zahrada Ztracenka, Nové Město

Autor: Ladislav Sorokáč, Ondřej Tuček

Provedení: bílý kámen a černý žulový lomový kámen

Rok instalace: 2018

Adresa
Galerie: 
Datum poslední aktualizace: 11.2.2019 15:07