Zvětšit mapu
Zmenšit mapu
Bohumil Prusík (autor fotografie: Milan Polák)

Prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc., areál Všeobecné fakultní nemocnice v Kateřinské ulici (Nové Město)

Bohumil Prusík se narodil 26. května1886 v Klatovech, zemřel 6. září 1964 v Mariánských Lázních.

Český lékař, internista, kandidát na Nobelovu cenu.

Sdílet

Bohumil Prusík patří mezi nejznámější představitele české školy vnitřního lékařství. Specializoval se na nemoci srdeční, cévní a plicní. Např. v roce 1923 jako první u nás zavedl inzulín do léčení diabetického komatu, zavedl nové vyšetřovací metody v kardiologii, r. 1933 sem přivezl z Velké Británie první elektrokardiograf, apod. Podnikl řadu studijních zahraničních cest, byl přednostou interny nemocnice na Královských Vinohradech, v letech 1945–1956 řídil IV. interní kliniku FVL UK.

Na desce s reliéfní podobou a krátkým textem je informace, že Prof. Prusík je zakladatelem IV. interní kliniky a čs. angiologie (diagnostika a léčba onemocnění cév). Pamětní deska lékaře je umístěna v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Kateřinské ulici 1660/32 na Novém Městě. V roce 1938 byl prof. Prusík navržen jakožto první český lékař na kandidáta na udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. Další jednání však zhatila druhá světová válka.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Bohumil Prusík

Umístění: Kateřinská 1660/32, Nové Město

Text na desce: 1886 1964 Prof. Mudr. Bohumil Prusík DrSc. zakladatel IV. interní kliniky a čs. angiologie

Provedení: kov

Adresa
Kateřinská 1660/32, Nové Město
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 27.7248" N, 14° 25' 34.824" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 26.7.2018 18:41