Hlavní záložky

Dobroslav Líbal, Šubertova čp. 1353/4, Vinohrady

Název: Dobroslav Líbal

Umístění: Šubertova čp. 1353/4, Vinohrady

Text na desce: V tomto domě v létech 1939–2002 žil a tvořil Dobroslav Líbal, umělecký historik a nestor památkové péče, čestný občan Prahy, president Českého komitétu ICOMOS

Provedení: kov

Adresa
Šubertova 1353/4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.9284" N, 14° 26' 15.5616" E
Dobroslav Líbal, Šubertova čp. 1353/4, Vinohrady

Dobroslav Líbal, Šubertova čp. 1353/4, Vinohrady

Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., se narodil 15. října 1911 v Praze a zemřel tamtéž 9. února 2002.

Český historik architektury a urbanismu.

Dobroslav Líbal vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, později pokračoval ve studiu dějin umění a klasické archeologie na filozofické fakultě. Nastoupil do ateliéru podniku Stavoprojekt, který se stal v roce 1954 základem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Vypracoval a stále zdokonaloval metodiku tvorby pasportů památkových budov. Byl dlouholetým členem Klubu Za starou Prahu, od roku 1999 byl jeho místopředsedou. Přednášel na fakultě architektury ČVUT.

Kovová pamětní deska na domě ve vinohradské Šubertově ulici čp. 1353/4 je ozdobena kruhovým emblémem protínajících se gotických oken a textem: „V tomto domě v létech 1939–2002 žil a tvořil Dobroslav Líbal, umělecký historik a nestor památkové péče, čestný občan Prahy, president Českého komitétu ICOMOS“.

Název: Dobroslav Líbal

Umístění: Šubertova čp. 1353/4, Vinohrady

Text na desce: V tomto domě v létech 1939–2002 žil a tvořil Dobroslav Líbal, umělecký historik a nestor památkové péče, čestný občan Prahy, president Českého komitétu ICOMOS

Provedení: kov

Adresa
Šubertova 1353/4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.9284" N, 14° 26' 15.5616" E
Odkazy a literatura: 
Datum poslední aktualizace: 7.10.2018 21:58