Karel IV. Lucemburský, 1, Nové Město (autor fotografie: Milan Polák)

Karel IV. Lucemburský, Ke Karlovu 1 (Nové Město)

Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze na Starém Městě, zemřel 29. listopadu 1378 na Pražském hradě.

Český král a římský císař z dynastie Lucemburků. Byl nejstarším synem krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Pro neshody rodičů byl kralevic od svých sedmi let vychováván na francouzském královském dvoře, kde nabyl na tehdejší dobu nezvykle rozsáhlé vzdělání a také evropský rozhled. Naučil se číst a psát a několik cizích jazyků, přičemž češtinu považoval za svou mateřštinu. V roce 1333 na nátlak české šlechty se vrátil domů. Otec, král Jan Lucemburský, mu udělil titul markraběte moravského a svěřil správu v zemi. Karel IV. vládl od roku 1346 až do své smrti. Toto období se považuje za zlatý věk naší země, který dokonale vyjadřuje jeho posmrtné přízvisko Otec vlasti. Známá je jeho budovatelská činnost: založení univerzity, vybudování hradu Karlštejna a kamenného mostu přes Vltavu, zahájení stavby chrámu sv. Víta. Mezi jiným založil a vybudoval Nové Město pražské.

Dne 8. března 1348 vykonal Karel IV. svůj nejvelkolepější zakladatelský čin – vydal zakládací listinu Nového Města pražského. Slavnostní položení základního kamene, což tenkrát znamenalo založení hradební zdi, se konalo 26. března 1348. V půdorysu velkoryse koncipovaného města byla tři centrální náměstí: Senný trh (dnes Senovážné náměstí), Koňský trh (dnes Václavské náměstí) a Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí).

V roce 1350 založil Karel IV. areál Karlov pro augustiniánský řád. Tento řád byl za vlády Josefa II. zrušen a jeho majetek připadl státu. V klášterních budovách se pak nacházel špitál. Chorobinec zde setrval až do roku 1955, kdy budovy získalo ministerstvo vnitra. Dnes se zde v rekonstruovaných klášterních budovách nachází Muzeum Policie České republiky.

V zahradě areálu je umístěna před kostelem Panny Marie a sv. Karla Velikého pískovcová socha stojící postavy císaře Karla IV.

Pod sochou ve výklenku kapličky je umístěna pamětní deska s latinským textem.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Karel IV. Lucemburský  

Umístění: park před kostelem Panny Marie a Karla Velikého, Ke Karlovu 1, Nové Město

Text na desce: Carolus IV. Universitatis Fundator Thjremarum Invcentor Civim Patronus Frecium Die XXII. Septembris MDCCCXXXVII.

Provedení: deska s pozlaceným písmem

Rok instalace: 1837

Adresa
Ke Karlovu 1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 9.138" N, 14° 25' 42.6612" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?