Hlavní záložky

Karel Václav Rais Šumavská čp. 920/37, Vinohrady

Název: Karel Václav Rais

Umístění: Čermákova 1154/3 a Šumavská 920/37

Text na desce v Čermákově ul.: Zde žil a dne 8. VII. 1926 zemřel K. V. Rais, spisovatel a ředitel měšť. školy. Věnovalo vinohradské učitelstvo

Text v Šumavské ul.: Já vždycky s lidem. Památce spisovatele Karla Václava Raise

Autor v Čermákově ul.: Antonín Bílek

Provedení v Čermákově ul.: bronz  

Provedení v Šumavské ul.: černá deska

Rok instalace: obnovena deska v Čermákově ul. 1960

Adresa
Šumavská 920/37
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.2884" N, 14° 26' 37.7232" E
Karel Václav Rais Šumavská čp. 920/37, Vinohrady

Karel Václav Rais, Šumavská čp. 920/37, Vinohrady

Karel Václav Rais se narodil 4. ledna 1859 v Lázních Bělohrad, zemřel 8. července 1926 v Praze.

Český spisovatel, autor realistických venkovských povídek a románů.

Původně učitel, působil v Trhové Kamenici v Železných horách, vykonával osvětovou činnost, po přestěhování do Prahy v roce 1887 sestavil obsáhlý přehled o vývoji škol na Královských Vinohradech. Zde ho připomínají dvě pamětní desky. V Čermákově ulici 1154/3

(rovnoběžná s Máchovou ulicí) je deska ve výši prvního patra od sochaře Antonína Bílka. Je to bronzová deska s reliéfní podobiznou a textem: „Zde žil a dne 8. VII. 1926 zemřel K. V. Rais, spisovatel a ředitel měšť. školy. Věnovalo vinohradské učitelstvo“.

Sochař a malíř Antonín Bílek (1881–1937) absolvoval uměleckoprůmyslovou školu, tvořil pomníky a funerální plastiky; jeho bratr František Bílek byl rovněž sochařem, také řezbářem, keramikem a grafikem.

Druhou desku bychom našli v blízké Šumavské ulici 920/37 na rohu se Slezskou přímo na budově školy. Původně zde byla dívčí měšťanská škola a na té K. V. Rais učil v letech 1887–1899. Byla pojmenována Škola K. V. Raise. Je to černá deska s bílým písmem.

Název: Karel Václav Rais

Umístění: Čermákova 1154/3 a Šumavská 920/37

Text na desce v Čermákově ul.: Zde žil a dne 8. VII. 1926 zemřel K. V. Rais, spisovatel a ředitel měšť. školy. Věnovalo vinohradské učitelstvo

Text v Šumavské ul.: Já vždycky s lidem. Památce spisovatele Karla Václava Raise

Autor v Čermákově ul.: Antonín Bílek

Provedení v Čermákově ul.: bronz  

Provedení v Šumavské ul.: černá deska

Rok instalace: obnovena deska v Čermákově ul. 1960

Adresa
Šumavská 920/37
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.2884" N, 14° 26' 37.7232" E
Datum poslední aktualizace: 22.10.2018 12:31