Josef Hlávka, Jenštejnská ulice čp. 1966/1 (autor fotografie: Milan Polák)

Josef Hlávka, Jenštejnská ulice čp. 1966/1 (Nové Město)

Josef Hlávka se narodil 15. února 1831 v Přešticích a zemřel 11. března 1908 v Praze.

Český architekt, stavební podnikatel, mecenáš a politik. Stál u zrodu České akademie pro vědu, slovesnost a umění a stal se jejím prvním prezidentem.

Josef Hlávka byl  „nejslavnější a nejobětavější mecenáš český, zakladatel České Akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění, vrchní stavební rada“, jak je titulován v dobových nekrolozích. Gymnázium absolvoval v Klatovech a po studiu na pražské technice se věnoval architektuře na akademii výtvarných umění ve Vídni.

Na území městské části Praha 2 je se jménem Josefa Hlávky spjata zejména Zemská porodnice, dnes Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnic v Praze v Apolinářské ulici čp. 441/18, kterou projektoval. Budova po stránce architektonické i účelové patří k pozoruhodným stavbám evropského stavebnictví.

Na stěně vedle vstupních dveří do porodnice je pamětní deska Zemská porodnice, která byla odhalena při příležitosti 140. výročí založení porodnice.

Na domě Hlávkových kolejí v Jenštejnské ulici čp. 1966/1 je další pamětní deska s textem: „Dům tento vystavěl, zařídil a Spolku studentské koleje českých vysokých škol pražských věnoval vrch. stavební rada Josef Hlávka president České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, aby vynikajícím, avšak nemajetným posluchačům českých vys. škol pražských usnadněno bylo vzdělávati se. V zájmu svého národa a ku cti a prospěchu vlasti.“.

Další pamětní desky věnované Josef Hlávkovi bychom našli na budově AVU na Výstavišti v Bubenči a v průchodu domu ve Vodičkově ulici 736/17.

Katastrální území

Název: Josef Hlávka

Umístění: Jenštejnská čp. 1966/1

Text na desce: Dům tento vystavěl, zařídil a Spolku studentské koleje českých vysokých škol pražských věnoval vrch. stavební rada Josef Hlávka president České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, aby vynikajícím, avšak nemajetným posluchačům českých vys. škol pražských usnadněno bylo vzdělávati se. V zájmu svého národa a ku cti a prospěchu vlasti.

Provedení: kov

Adresa
Jenštejnská 1966/1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 30.8316" N, 14° 24' 57.8484" E
Odkazy a literatura:
https://zivotopis.osobnosti.cz › Josef Hlávka
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:47
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?