18 obětí války, budova ministersta zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4

Hlavní záložky