S Encyklopedií v době karantény VI. - Poznávací vycházky - Nové Město (Nové Město)

Hezké počasí láká ven. Už je to možné, ale stále jen v menších skupinách. Což takhle vyrazit do ulic Prahy 2 za poznáním? Začneme na Novém Městě. 

Na základě komentovaných vycházek, vyzkoušených v minulých letech, jsme Vám v Encyklopedii připravili několik tipů na vycházky. Individuální či s přáteli -  a samozřejnmě s on-line pomocníkem místo s živým průvodcem. U každé vycházky (trasy či naučné stezky, chcete-li) najdete mapku s vyznačenými zastávkami. U každě zastávky pak sadu informací s odkazy na jednotlivá hesla, která se k danému místu vztahují. Můžete se připravit doma u  počítače, nebo si vzít s sebou průvodce na mobilu. Takto zpracovaných vycházek máme více, ale vyzkoušejte nejdříve třeba některou ze tří vycházek po Novém Městě, včetně Podskalí.   

  • Vycházka - Nové Město (1)První procházka po Novém Městě, resp. jeho části spadající do dnešní Prahy 2. Nové Město pražské je čtvrtým a posledním pražským městem, kterým skončil středověký vývoj Prahy. Město bylo založeno v roce 1348 Karlem IV. tak neuvěřitelně velkoryse, že k plné zástavbě jeho teritoria došlo až v 19. století. Dodnes zůstala zachována jeho uliční síť, která navazovala na tři rozsáhlé plochy hlavních tržišť. Vycházku zahájíme na Karlově náměstí. Dalšími zastávkami jsou: Resslova, Hlávkova kolej, Tančící dům a Jiráskovo náměstí, nakonec zpět vzhůru až do Štěpánské.
  • Vycházka - Nové Město (2)Druhá vycházka Novým Městem začíná na jižní straně Karlova náměstí u Faustova domu. Navazuje na vycházku Nové Město (1) a seznamuje nás s dalšími zajímavostmi pražského města založeného Karlam IV., které v dalších staletích obohatila řada zajímavých staveb, osobností a událostí. Vycházka zahajuje na Karlově náměstí u Faustova domu, projdeme postupně ke Kateřinské zahradě, ulicí Ke Karlovu s odbočkami k Zemské porodnici a kostelu sv. Apolináře, poté nad Albertovské schody,  až na konec ulice na Karlov. Poté sejdeme Horskou opět dolů do ulice Na Slupi, Vyšehradskou k emauzskému klášteru a procházku ukončíme na Palackého náměstí. 
  • Vycházka - Podskalí:  Podskalí je oblast na břehu Vltavy. Kdysi vesnice, později součást Nového Města pražského. Po staletí byl zdejší život spjat s řekou, ale počátkem 20. století se Podskalí začalo proměňovat i v důsledku asanace. Vycházka nás provede po stopách historie a architektury. Její trasa i obsah jsou inspirovány podklady Muzea hl. m. Prahy. Začínáme u Podskalské celnice, kde má muzeum expozici,  projdeme ulicemi až na Palackého náměstí a po nábřeží se vrátíme na zpět na Výtoň.

Tak co tomu říkáte? Prošli jste se zajímavými místy? Venku nebo jen u počítače? Každopádně, příště Vám představíme další vyzkoušené trasy se spoustou zajímavostí na cestě. A připravujeme další, těšte se!  

 

Katastrální územíDatum poslední aktualizace: 28.4.2020 16:03
Datum vytvoření: 28.4.2020 1:31

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?