Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Sdílet
Zobrazuji 49 - 64 z celkového počtu 89 položek.
Nové Město, znak
Městský znak je jedním z reprezentativních heraldických symbolů. Prvky, které znak obsahuje, mají určitou symboliku. Například hradby s bránou a věže.

Víte, kterému někdejšímu městu nebo městské části patří historický znak na obrázku?

Novoměstksá radnice
Novoměstská radnice vstoupila do našich dějin i jako místo defenestrace, která v roce 1419 odstartovala husitské bouře.

Víte, o kolikátou z pražských defenestrací šlo?

Vinohrady, území
V roce 1923 (rok po vzniku Velké Prahy) bylo zavedeno členění Prahy do obvodů označených římskými číslicemi I - XIX (Praha I - VII tvořily jeden volební obvod). Toto označení přetrvalo až do roku 1949.

Víte, jakou římskou číslicí byly v období 1923-1949 označeny Královské Vinohrady?

Slavín (Foto M. Polák)
Součástí Vyšehradského hřbutova je monumentální hrobka Slavín. O vznik společného místa posledního odpočinku vynikajících českých osobností se zasloužili vyšehradský kanovník (později probošt) Mikuláš Karlach, smíchovský podnikatel a starosta Petr Matěj Fischer a spolek Svatobor (tehdy v čele s Františkem Palackým), který Slavín spravoval a spravuje.

Víte, kdy byla výstavba Slavína zahájena?

Josef Lada
V Podskalí žily různé zajímavé osobnosti. Také malíř Josef Lada, po kterém byla v roce 1961 pojmenována jedna ze zdejších ulic.

Víte, jak se původně jmenovala dnešní Ladova ulice?

Rašínovo nábřeží (autor fotografie: Milan Polák)
Místo Prahy 2 s nejmenší nadmořskou výškou leží pochopitelně u Vltavy. Jde o náplavku na Rašínově nábřeží.

Víte, jakou nadmořskou výšku má nejnižší bod Prahy 2?

Spolek Vltavan
Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“. Založení spolku připomíná pamětní deska.

Víte, kde v Podskalí byl Vltavan založen?

Limnigraf na Výtoni
Limnigraf na Výtoni je zajímavou secesní stavbou sloužící technickým účelům. Připomíná zahradní altán. Vznikl v r. 1907 v souvislosti se stavbou podskalského úseku dnešního Rašínova nábřeží.

Víte, jaký byl hlavní účel limnigrafu?

Dům U Tří božích bojovníků
Dům U Tří božích bojovníků v Plavecké ulici nese název podle bust tří historických osobností na fasádě, bojovníků za pravdu a svobodu českého národa

Víte, která osobnost v trojici není?

Gorlice s viditelnými patry (Foto M. Polák, 2007)
Vyšehrad sloužil v historii jako hrad a sídlo panovníků, církevní centrum, ale i jako vojenská pevnost. Masívní hradby s branami jsou pozůstatkem pevnosti. Jsou protkány chodbami a podzemními prostory (kasematy), které sloužily pro přesuny vojáků a jako sklady. Největší sál zv. Gorlice, v bastionu č. 33, dnes slouží jako depozitář některých cenných soch.

Víte, jaké bylo původní umístění originálních soch uložených v sále Gorlice?

Mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí se nachází areál Umělecká zahrada. Připomíná historii tohoto místa, kde po znárodnění původního podniku od roku 1957 působil i Krátký film Praha. Místo bylo silně poškozeno při stavbě Nuselského mostu.

Víte, jaký podnik v místě Umělecké zahrady sídlil od 20. let minulého století téměř tři dekády?

Nuselský most
Návrhy na přemostění Nuselského údolí vznikaly již od počátku 20. století. Vítězným se nakonec stal projekt z konce 50. let minulého století. Stavba je dlouhá 485 metrů, její výška je 42 m. Z mostu je působivý výhled do údolí na obě strany.  

Víte, kdy byl Nuselský most uveden do provozu?

Praha svým vítězným synům
Na náměstí Pod Emauzy je umístěn památník Praha svým vítězným synům. Byl zhotoven na počest legionářů první světové války z italské ruské i francouzské fronty. Za druhé světové války byl zničen a dnes zde stojí replika.

Víte, kdo je autorem původního památníku Praha svým vítězným synům?

Některé ulice v Praze 2 jsou tak dlouhé, že je za 5 minut určitě neprojdete. A můžete pokračovat někdy i v sousední městské části.

Víte, která ulice v Praze 2 je nejdelší?

Hodně se mluví a píše o stárnutí populace. Zejména v místech s množstvím starousedlíků. Stát i obce musí tuto skutečnost brát v úvahu při správě ve svém území.

Víte, jaký podíl z populace v Praze 2 tvoří senioři ve věku nad 65 let?

Leopoldova brána v červnu 2003 (Foto M. Polák)
Součástí opevnění Vyšehradu jsou i brány. Z nejstarší gotické brány Špička se dochoval pouze zlomek. Dalšími třemi branami stále můžeme procházet.

Víte, která z vyšehradských bran je nejzdobnější?

Stránky