Josef Lada
V Podskalí žily různé zajímavé osobnosti. Také malíř Josef Lada, po kterém byla v roce 1961 pojmenována jedna ze zdejších ulic.

Víte, jak se původně jmenovala dnešní Ladova ulice?